Fem nordsjællandske kommuner undersøger fælles beredskab

De fem nordsjællandske kommuner Helsingør, Hørsholm, Allerød, Rudersdal og Fredensborg kan være på vej mod et fælles beredskab på tværs af kommunegrænserne. I sidste uge mødtes borgmestrene fra de fem kommunerne, og de blev enige om at få afdækket og undersøgt mulighederne for at indgå i et fremadrettet fællesskab på beredskabsområdet.

Allerede i dag arbejder de fem kommuner sammen i det fælleskommunale affaldsselskab Nordforbrænding. Derudover har Helsingør og Fredensborg kommuner et fælles beredskab under navnet Nordsjællands Brandvæsen. Også Hørsholm og Rudersdal kommuner driver et fælles beredskab, mens Allerød Kommune driver deres beredskab alene.

Idéen om at udvide samarbejdet på beredskabsområdet til at omfatte endnu flere kommuner i Nordsjælland kommer fra de fem borgmestre i fællesskab.

”Vi har haft særdeles gode erfaringer med at arbejde sammen på tværs af kommunegrænserne i f.eks. Nordforbrænding og i andre sammenhænge. Vi får mere for de samme penge gennem en bedre udnyttelse af materiellet og medarbejdernes kompetencer. Vi vil nu undersøge, om de fordele kan blive endnu større, hvis vi fremover kan arbejde sammen om beredskabet i hele fem nordsjællandske kommuner”, fortæller Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke Pedersen.

Der sættes nu et forarbejde i gang med kommunaldirektørerne i spidsen. Det sker med det formål at udarbejde et fællesbeslutningsgrundlag, der kan forelægges for de fem kommuners respektive beredskabskommissioner og byråd. Beslutningsgrundlaget skal i første omgang – og inden sommerferien – føre frem til, at der igangsættes en afdækning af de perspektiver, der kan være for en udvidelse af beredskabet til et fælles brandberedskab for de fem nordsjællandske kommuner. En endelig beslutning vil kunne træffes af de respektive kommuner inden sommerferien.

Annonce