Akutbilslæger: Vi bliver brugt for meget

Mens de sjællandske læger synes, at de bliver brugt for lidt i det præhospitale beredskab, så har lægerne i Vestjylland det stik modsatte problem: De synes, at de bliver brugt for meget. De vestjyske læger arbejder på sygehusene i Holstebro og Herning, når de ikke er på udrykning, men siden 1. februar har de haft mindre tid på sygehusene, fordi AMK-vagtcentralen kalder dem ud tre gange så ofte som tidligere. Da der også afsendes ambulance og en akutbil med sygeplejerske, er konsekvensen, at der ofte møder 6-7 redningsfolk frem hos patienten.

Det præhospitale beredskab i Vestjylland består udover ambulancer også af akutbiler, der bemandes med reddere og sygeplejersker, samt akutlægebiler i Herning og Holstebro, der bemandes med læger, som mellem udrykningerne arbejder på de lokale sygehuse.

Fra 1. februar 2012 gik Region Midtjyllands AMK-vagtcentral i Aarhus over til at anvende disponeringsværktøjet Dansk Index ved vurderingen af, om der skal medsendes en lægebil. Dansk Index tager imidlertid ikke højde for de tre niveauer i det vestjyske beredskab, og det har ført til, at lægebilerne tilkaldes tre gange så ofte som tidligere. Og den udvikling advarer lægerne nu imod – ikke mindst fordi der ofte afsendes både ambulance, akutbil og lægebil til de samme alarmer.

”Vi har et ressourcespild på det. Jeg synes, at vi kører i kortege-kørsel ud til forholdsvis banale sygdomstilfælde. Vi tropper jo 6-7 mennesker op hos fru Hansen ude på landet, og det kan virke noget voldsomt, når man egentlig ikke fejler noget vildt voldsomt. Konsekvensen er, at vi bliver nødt til at forlade patienter på sygehuset for at køre ud til nogle forholdsvis banale sygdomstilfælde”, siger Christian Husted, der er akutbilslæge ved Regionshospitalet i Herning, til TV/Midt-Vest.

Region Midtjylland mener imidlertid ikke, at det er overflødigt at afsende både sygeplejersker og læger. ”Grunden til, at vi kører mere med læger, er, at vi mener, at læger er langt bedre end sygeplejersker i livstruende situationer”, siger sundhedsdirektøren Ole Thomsen fra Region Midtjylland.

Der er 16 læger tilknyttet de to lægebiler.

Annonce