Undersøgelse: Akutlægehelikopteren i Ringsted redder liv hos traumepatienter

En netop afsluttet Ph.d.-afhandling peger på, at indførslen af en akutlægehelikopter har gjort, at dødeligheden ved alvorlige traumer er faldet markant. Helikopteren har også haft en positiv effekt på behandlingstiden for patienter med blodprop i hjertet, mens der ikke kan påvises nogen effekt i forhold til patienter med blodprop i hjernen.

I akutte, kritiske sygdomssituationer kan tiden være et helt afgørende element i forhold til liv eller død. Indførslen af en akutlægehelikopter i Østdanmark har således haft en stor positiv indvirkning på overlevelsesprocenten for folk med svære traumer. Det viser Rasmus Hesselfeldts netop afsluttede Ph.d.-afhandling, der blev forsvaret mandag i denne uge.

Ved forsvaret blev afhandlingen blandt andet rost for, at den har dokumenteret effekten af at have en akutlægehelikopter. En af opponenterne var den norske professor Hans Morten Lossius fra Norsk Luftambulanse, og ifølge ham overgik afhandlingen lige på dette punkt al forskning, han tidligere har set i Skandinavien.

”Ikke engang i Norge, hvor vi har fløjet akutlægehelikopter 35 år, har vi set en så grundig gennemgang af de sundhedsmæssige effekter af en lægehelikopter”, sagde han blandt andet i forbindelse med Ph.d.-forsvaret.

Ud over den positive effekt på overlevelsesprocenten hos mennesker, der har været udsat for svære traumer, har helikopteren også haft en positiv effekt, når det gælder behandlingstiden for patienter med blodpropper i hjertet – disse patienter er altså også kommet hurtigere under behandling, end før akutlægehelikopteren blev implementeret.

Til gengæld viser afhandlingen, at når det gælder personer med blodprop i hjernen, har akutlægehelikopteren ikke haft nogen effekt på behandlingstiden.

Akutlægehelikopteren i Ringsted var oprindeligt finansieret af Trygfonden, men Sundhedsministeriet har nu overtaget ansvaret.

Annonce