Ambulancer i Region Sjælland bemandes nu med redderelever

Arkivfoto

En kombination af mangel på reddere og højt sygefravær har fået Region Sjælland til at aktivere den særlige dispensation, som giver mulighed for at bemande ambulancerne med ikke-uddannede ambulancefolk. Den ene plads på flere ambulancer bemandes derfor nu med redderelever, der har gjort deres tredje skoleperiode færdig. Og måske bliver det en permanent ordning.

I øjeblikket er der 25 ubesatte redderstillinger i Region Sjælland, og oven i det er der langt flere syge, end der plejer, på grund af corona.

Det har fået regionen til at gøre brug af en dispensation fra Sundhedsstyrelsen, som gør det muligt at fravige de normale regler om, hvordan ambulancerne skal bemandes. Det betyder, at regionen nu bemander den ene plads på nogle af ambulancerne med elever, der har gjort tredje skoleperiode færdig.

”Alternativet er værre, for det er, at der ikke kommer en ambulance afsted, så set ud fra et borgerperspektiv er det vigtigste, at vi har en ambulance, der kan køre”, siger Benny Jørgensen, der er præhospital direktør i Region Sjælland, til DR Sjælland.

Ønsker en permanent ordning

Dispensationen blevet givet i december 2021, og den gælder seks måneder frem. Men den store medarbejdermangel bliver ikke løst i løbet af de næste fire måneder, mener Benny Jørgensen. Derfor vil han se på, om løsningen med at bruge redderelever kan blive en mere permanent ordning, når den nuværende løsning er blevet evalueret.

”Elever har faktisk god erfaring fra at køre som tredjemand på det her tidspunkt i deres uddannelse. De foreløbige undersøgelser viser, at der ikke er indrapporteret utilsigtede hændelser, som jo er et udtryk for, at der er foregået ting i ambulancen, som skulle have været undgået”, siger han til DR Sjælland.

Falck og Region Sjælland har lavet en aftale om næsten at fordoble optaget til ambulanceredderuddannelsen fra sommer.

Annonce