Samariten har indgået overenskomst med FOA

FOA og Samariten har nu indgået overenskomst. Overenskomsten dækker det samme område, som FOA hidtil har overenskomstdækket med offentlige myndigheder, og dermed gælder overenskomsten for opgaver, som Samariten måtte overtage i København, på Frederiksberg og i Roskilde. Den nye overenskomst er en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst til FOAs offentlige overenskomst, og det betyder, at løn- og ansættelsesvilkår for FOA-medlemmer, der ansættes ved Samariten, vil være uændrede. FOA afviser ikke, at der også kan blive tale om en overenskomst, der dækker Samaritens aktiviteter i Region Sjælland.

Formelt etablerer Samariten sig i Danmark med både et moderselskab og flere datterselskaber – og det er et af datterselskaberne, der fremover har overenskomst med FOA.

“Jeg er rigtig glad for, at det nu omsider er lykkedes at skabe ordnede forhold for ambulancekørsel på de områder, som Samariten fremover overtager fra det offentlige. Der har undervejs været skabt tvivl om, hvorvidt Samariten reelt var indstillet på at følge aftaleforholdene på det danske arbejdsmarked. Med indgåelse af den nye overenskomst er den tvivl heldigvis ryddet af vejen”, siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

“For FOA har det været vigtigt at forsvare overenskomstforholdene for især de ansatte ved Københavns Brandvæsen, som nu mister deres arbejde i kraft af, at Københavns Brandvæsen har tabt ambulancekørslen til Samaritten. Det er lykkedes med den nye overenskomst. Jeg kan ikke bedømme, om Samariten har kapital og finansieringsgrundlag i orden til at komme igang med ambulancekørslen. Men kommer de ud at køre, så vil de også køre under ordnede forhold inden for vores område”, siger Dennis Kristensen.

FOA har tidligere etableret blokade mod Samariten, hvilket betyder, at Samariten ikke har kunnet ansætte FOA-medlemmer. Der har samtidig været varslet sympatikonflikt for at forhindre, at andre kunne køre ambulancer på vegne af Samariten. “Overenskomsten skal nu godkendes af FOA”s hovedbestyrelse, og jeg er glad for, at vi derefter kan ophæve både blokade og sympatikonflikter”, siger Dennis Kristensen.

I resten af landet overenskomstdækker 3F private ambulanceoperatører. FOA har i forvejen overenskomst med Kommunernes Landsforening og har rejst krav om overenskomst over for Danske Regioner, såfremt regioner vælger at hjemtage ambulancekørsel. Samtidig afviser FOA ikke, at det kan blive aktuelt at udvide fagforeningens organisationsområde, så overenskomsten også kommer til at omfatte Samaritens aktiviteter i Region Sjælland. Ifølge FOA vil det dog forudsætte, at Samariten og 3F ikke bliver enige om en overenskomst, og netop i disse dage forhandler Samariten og 3F ifølge Samariten om overenskomst.

Annonce