Ambulancereddere skal overtage hjemmebesøg fra lægevagt

Den 1. marts 2024 overtager Region Midtjylland driften af regionens lægevagtsordning i tidsrummet kl. 23-08. Det vil fortsat være speciallæger i almen medicin, som tager imod opkald og varetager visitationsopgaven om natten, men sygebesøg i hjemmet vil blive udført af paramedicinere, erfarent ambulancepersonale eller erfarne sygeplejersker.

Tidligere på året indgik Region Midtjylland en ny lægevagtsaftale med Praktiserende Lægers Organisation. Aftalen betyder blandt andet, at regionen fra 1. marts 2024 overtager lægevagtens opgaver i tidsrummet kl. 23-08.

Regionsrådet har netop truffet beslutning om modellen for fremtidens akutte natordning.

Regionsrådet ønsker, at telefon- og videokonsultationer fortsat skal være omdrejningspunktet for natordningen. Samtidig er det prioriteret, at speciallæger i almen medicin også i fremtiden tager imod opkald og varetager visitationsopgaven om natten.

Politikernes beslutning betyder desuden, at der i fremtiden vil være to fysiske konsultationssteder i Region Midtjylland i tidsrummet kl. 23-08. Én uændret på Aarhus Universitetshospital og som noget nyt et konsultationssted på Regionshospitalet Gødstrup.

Sygebesøg i hjemmet vil blive udført af paramedicinere, erfarent ambulancepersonale eller erfarne sygeplejersker.

Anerkender at rekruttering bliver en udfordring

”Nathjælpen løser som den eksisterende lægevagtsordning en vigtig opgave med at sikre borgere med akut ikke-livstruende sygdom eller skade behandling og rådgivning, når egen læge holder lukket. Derfor er det vigtigt, at vi har en velfungerende ordning. Jeg er glad for, at vi nu har en model, der sætter rammerne for arbejdet frem mod opstarten næste år”, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Regionen anerkender, at den nye ordning bliver etableret i en tid, hvor der er generelle udfordringer med rekruttering af personale i sundhedsvæsenet – det gælder både for speciallæger i almen medicin og for de ambulancereddere, som også skal være kernemedarbejdere i den fremtidige natordning.

”Udfordringerne betyder, at borgere i den akutte natordning kan opleve længere ventetid på en natkonsultation eller sygebesøg i hjemmet end i den nuværende ordning. Der vil dog ske en prioritering i forhold til hastegraden”, oplyser regionen.

Annonce