Ambulancernes responstider i 1. kvartal 2020

Den første fase af corona-pandemien har generelt ikke givet længere ventetid på ambulancer i Danmark. I 1. kvartal 2020 var der således i de fleste regioner kun mindre udsving i ambulancernes responstider, når der sammenlignes med kvartalet før. I Region Hovedstaden bød kvartalet dog på en markant ændring: Her nåede ambulancerne langt hurtigere frem end tidligere. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme på skadestedet, når der er gået henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 1. kvartal 2020

Tallene for 4. kvartal 2019 er angivet i parentes. 

Region Nordjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 28,5 pct. (27,4 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 67,5 pct. (67,2 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 91,4 pct. (91,5 pct.)

Region Midtjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 36,8 pct. (37,2 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 78,9 pct. (79,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,0 pct. (96,1 pct.)

Region Syddanmark:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 29,9 pct. (30,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 78,3 pct. (77,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,7 pct. (96,1 pct.)

Region Sjælland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 29,8 pct. (30,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 71,9 pct. (72,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 94,0 pct. (93,8 pct.)

Region Hovedstaden:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 33,3 pct. (28,0 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 87,9 pct. (80,0 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 98,3 pct. (92,7 pct.)

Annonce