Ambulancernes responstider i 2. kvartal 2021

Arkivfoto

Markant hurtigere ambulance i Region Nordjylland, og stort set status quo i resten af landet. Sådan ser det ud, når ambulancernes responstider i 2. kvartal 2021 sammenlignes med 1. kvartal 2021. I Nordjylland har responstiderne været under pres, og da regionen anvender responstidsmodellen, er det Falcks ansvar at sikre overholdelse af servicemålet. Og Falck har tilsyneladende sat turbo på. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme på skadestedet, når der er gået henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 2. kvartal 2021

Tallene for 1. kvartal 2021 er angivet i parentes. 

Region Nordjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 26,4 pct. (24,4 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 66,3 pct. (64,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 90,9 pct. (89,0 pct.)

Region Midtjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 32,1 pct. (32,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 75,6 pct. (75,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 94,0 pct. (93,9 pct.)

Region Syddanmark:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 27,9 pct. (27,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 76,7 pct. (75,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 95,8 pct. (95,3 pct.)

Region Sjælland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 30,2 pct. (28,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 71,3 pct. (71,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 92,8 pct. (93,2 pct.)

Region Hovedstaden:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 31,4 pct. (30,8 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 85,6 pct. (86,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 97,8 pct. (97,9 pct.)

Annonce