Beredskabschef: Responstiderne er jubelagtige

Brandstationen i Roskilde

Den seneste måneds responstider for Roskilde Brandvæsens ambulancer er jubelagtige. Det sagde beredskabschef Carsten Iversen ved årets nytårsparade, hvor han kunne fortælle, at den gennemsnitlige responstid i Roskilde-området nu er på 7,6 minutter, mens den er på 6,4 minutter i Køge og Greve. Vejret har dog en del af fortjenesten: ”Vi takker Vorherre for den grønne vinter, som sikrer, at vi kan køre hurtigere”, sagde Carsten Iversen.

Ved nytårsparaden fortalte beredskabschef Carsten Iversen, at brandvæsenet i 2011 især har haft fokus på responstiderne i ambulancetjenesten. ”Tiden, hvor borgerne venter på, at ambulancerne kommer frem, er jo meget målbar, og oftest det, som medierne syntes er en god – eller nærmere dårlig – historie”, sagde Carsten Iversen med henvisning til, at brandvæsenet i store dele af 2011 har haft problemer med at overholde Region Sjællands responstidskrav.

Nu går det imidlertid bedre med responstiderne, og Carsten Iversen betegnede sidste måneds responstider som jubelagtige. I alt er 34 % af ambulancerne i Roskilde og Lejre kommuner nu fremme indenfor 5 minutter, mens 32 % af ambulancerne i Greve, Køge og Solrød kommuner er tilsvarende hurtige. Den gennemsnitlige responstid i de to nordlige kommuner er 7,6 minutter, mens den er 6,4 minutter i Greve, Køge og Solrød.

”Vi har en strategi om hurtige ambulancer til de mange. Det har kostet lidt skrammer på de ultrakorte ambulanceture”, sagde Carsten Iversen, der samtidig glædede sig over gunstige vejrforhold: ”Vi takker Vorherre for den grønne vinter, som sikrer, at vi kan køre hurtigere”.

117.000 ture og kun 6-7 klager

Roskildes beredskabschef uddelte også roser til Region Sjælland, der har ansvaret for ambulancetjenesten. ”Region Sjælland har vist meget stort mod ved at bryde vante rammer i den præhospitale plan. Vi er stolte af at medvirke til succesen, og vi er klar til flere udfordringer – kom bare med dem!”, lød opfordringen fra Carsten Iversen, der også glædede sig over, at brandvæsenet kun modtager 6-7 klager årligt, hvilket skal ses i forhold til de 117.000 ambulanceture, transporter af ældre og brandudrykninger, som udføres.

Ved nytårsparaden omtalte Carsten Iversen endvidere den store udvikling, som Roskilde Brandvæsen har gennemgået. I hans tid som beredskabschef er antallet af medarbejdere således steget fra 50- 60 til nu 240. Og det årlige budget er øget fra 10-15 mio. kr. til nu 111 mio. kr., hvilket gør Roskilde Brandvæsen til en af de største aktører i det danske beredskab.

Overenskomster giver ulige konkurrencevilkår

I 2012 skal Roskilde Brandvæsen levere en besparelse på 1,5 mio. kr., men pengene findes blandt andet ved nye, indtægtsdækkede aktiviteter, og brandvæsenet har endda fundet penge til at etablere et nyt dykkerberedskab og udskifte køretøjer, der er mellem 15 og 20 år gamle.

I en ny strategiplan for de næste 10 år planlægges yderligere udskiftninger af køretøjer, ligesom der formentlig skal opføres en ny hovedbygning til brandstationen i Jyllinge. Også hovedstationen skal have et facelift. ”Roskilde har snart 30 år på bagen, og de dengang flotte lilla farver kommer sikkert snart på mode igen, men nu vil vi have en mere moderne station at se på, så vi går i gang med at male, lægge gulve og hvad der elles skal til, for at få sat et moderne præg på stationen”, sagde Carsten Iversen.

”Vi skal tjene mange penge, som skal bruges til den plan, men så er vi også selv med til at sikre vores eksistens i mange år endnu. Eksistensen er dog i meget høj grad afhængig af, at vi er konkurrencedygtige. Man kan godt frygte, at vilkårene er ulige, sådan som overenskomsterne er sat sammen i dag”, sagde beredskabschefen.

Annonce