Ambulanceudbud med skærpede krav til brug af redderelever

Når de nye ambulancekontrakter i Region Hovedstaden træder i kraft i 2016, vil der være skærpede krav til ambulanceoperatørernes brug af redderelever. I hvert af de seks delområder, som det igangværende udbud er opdelt i, skal operatørerne således forpligte sig til, at der mindst anvendes to redderelever.

Region Hovedstaden har opdelt ambulanceudbuddet i seks delaftaler, som hver omfatter et geografisk område med 7-8 ambulanceberedskaber. Og i udbudsmaterialet er det fastsat, at der i hvert område til enhver tid skal anvendes mindst to redderelever. Kun hvis ambulanceoperatøren kan dokumentere, at det ikke vil være muligt at fuldføre elevens uddannelse inden aftalen udløber, kan regionen give en dispensation fra forpligtelsen til at anvende to redderelever.

Ambulanceoperatørerne skal senest to måneder efter driftsstart på de nye kontrakter dokumentere, at de har besat elevstillingerne. Hvis der ikke anvendes det krævede antal elever, kan regionen kræve en bod på 2.000 kr. pr. uge, indtil kravet er opfyldt.

Annonce