Debat: Ønsker anæstesisygeplejersker i alle akutbiler

Arkivfoto

Den bedste og billigste præhospitale løsningsmodel i Vestjylland er anæstesisygeplejersker i alle akutbiler med anæstesilægebackup – understøttet af lægehelikopteren. Det vil være en både fagligt og økonomisk forsvarlig løsning, skriver anæstesisygeplejerskerne i det præhospitale team på hospitalerne i Herning, Holstebro og Viborg i dette åbne brev til regionsrådet i Region Midtjylland.

Af Inge Brinch, Birgit Storbjerg, Åse Nørgaard, Anni Helene Kanstrup og Jytte Pedersen på vegne af anæstesisygeplejersker i det præhospitale team tilhørende regionshospitalerne i Herning, Holstebro og Viborg

For øjeblikket foregår en intens diskussion af den præhospitale ordning i Region Midtjylland.  I den vestlige del af regionen har det i snart ni år været sådan, at ved 112-opkald bliver borgerne mødt af et velkvalificeret team bestående af Falck-behandlere, anæstesisygeplejerske og anæstesilæge.

Alle anæstesisygeplejersker, som kører i den præhospitale ordning, har en præhospital uddannelse, og vi har som anæstesisygeplejersker opnået stor erfaring i at arbejde uden for sygehuset. Dette, kombineret med den daglige kontakt med svært syge patienter på sygehuset, gør os i stand til at være en velkvalificeret del af det præhospitale team – til yderst fordelagtig pris for Region Midtjylland.

Velfungerende samarbejde mellem sygeplejersker og læger

Det HELT enestående ved denne ordning er, at anæstesisygeplejersken i døgnets 24 timer ALTID har en anæstesilæge til rådighed for telefonisk råd og vejledning. Det forekommer også, at 112-opkaldet er af en sådan karakter, at anæstesilægen fra start kører med til skadestedet. Netop denne løsningsmodel, hvor anæstesilægen ALTID inddrages i de svært komplicerede tilfælde, har vi som anæstesisygeplejersker oplevet som et fint og særdeles velfungerende samarbejde, og borgerne i vest har modtaget den bedste service.

De opgaver, som vi stilles overfor, er mangfoldige. Paletten dækker bl.a. borgere med eksempelvis både lette og svære hjertesygdomme, borgere med sygdomme i luftvejene – eksempelvis astma, opblussen af KOL, allergiske reaktioner med truet luftveje – børn med feberkrampe, tilskadekomne børn både i hjemmet, i skolen og på sportspladsen, borgere med hjerneblødning samt trafikuheld, hvor der er personskade.

Som anæstesisygeplejersker har vi udover vores faglige kompetencer en særdeles veludviklet evne til at opnå kontakt til og fornemme den enkelte borgers situation og behov, når uheldet er ude. Det betyder, at vi evner at favne HELE mennesket i den krisesituation, som borgeren befinder sig i ved pludselig opstået sygdom – en uvurderlig kvalitet, som vil gå tabt, hvis anæstesisygeplejersken fjernes fra akutbilen.

Hvorfor en dyrere ordning?

I disse økonomisk trængte tider, hvor ”riget fattes penge ” på alle områder, undrer det os i allerhøjeste grad, at man politisk overvejer at standse en yderst velfungerende præhospital ordning med sygeplejerskebemandet akutbil og reducere ordningen til alene lægebil.

Det vil blive en ordning, som økonomisk vil blive væsentligt dyrere end den eksisterende.  I den vestlige del af regionen er der i øjeblikket mangel på anæstesilæger til lægebilen. Anæstesilægerne får derved ekstra arbejde – ofte i deres fritid – mellem to vagter på sygehuset, og da de aflønnes til speciallægehonorar bliver en lægebil-ordning betydeligt dyrere end den nuværende. De eneste til at betale ”gildet” er borgerne i Region Midtjylland. Ved eventuelt at fjerne anæstesisygeplejersker i akutbilen udtyndes det præhospitale beredskab i Vest. Så hvor mon Bent Hansen ser ”kvalitetsløftet” jævnfør hans udtalelser i Herning Folkeblad 16. marts 2012?

Vælg det fagligt forsvarlige

Anæstesisygeplejersker arbejder som nævnt aldrig alene, men har altid en erfaren anæstesilæge i baghånden. Ligeledes kan nævnes den forholdsvis nye samarbejdspartner, lægehelikopteren, som fra statens side er finansieret og indsat til afprøvning som en del af det præhospitale tilbud. Dens fysiske placering i Karup bevirker, at den hurtigt kan møde frem i vort arbejdsområde, når der er brug for særlig hurtig lægelig assistance, eller lægebilen i Herning er optaget af et andet udkald.

Det undrer os, at Region Midtjylland har valgt en så dyr løsning med otte lægebiler og en helikopter. Mange af opgaverne vil kunne løses på fagligt forsvarlig vis med anæstesisygeplejersker i akutbilerne til en billigere pris.

Den bedste og billigste præhospitale løsningsmodel er for os at se: Anæstesisygeplejersker i alle akutbiler med anæstesilæge backup – understøttet af lægehelikopteren.

Annonce