Analyse af Storebæltsulykken: Udfordringer med kommunikation og uddannelse

Arkivfoto: Sund & Bælt

En ny analyse af den alvorlige togulykke på Storebælt i 2019 er netop blevet publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Her konkluderer fire læger, at den præhospitale del af indsatsen forløb godt, men at det var en stor udfordring, at 40 pct. af radiokommunikationen ikke skete som foreskrevet. Endvidere er det et problem, at næsten halvdelen af de danske akutlæger ikke har en formel indsatslederuddannelse.

Det er tidsskiftet Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, som bringer en videnskabelig artikel om togulykken på Storebælt den 2. januar 2019. Artiklen er skrevet af lægerne Peter Martin Hansen, Søren Bruun Jepsen, Søren Mikkelsen og Marius Rehn.

I artiklen konkluderes det, at den præhospitale del af indsatsen generelt blev håndteret i overensstemmelse med retningslinjerne for indsatsledelse (REFIL).

Forfatterne peger imidlertid også på, at der var udfordringer med SINE-kommunikationen – dels fordi vindstøj gjorde det svært at høre transmissionerne, dels fordi ca. 40 pct. af radioerne ikke blev anvendt som foreskrevet.

Forfatterne vurderer, at SINE-problemerne skyldes et problematisk interface-design, og de foreslår – som også Center for Beredskabskommunikation tidligere har gjort – at man bruger tvangsstyring/patching af SINE-radioer, således som det f.eks. sker i Norge.

Mangler uddannelse

Ledelsen af den sundhedsfaglige indsats på et større skadested varetages af Indsatsleder Sund (ISL SUND), som har kommandoen over alle indsatte enheder fra egen sektor i et indsatsområde. ISL SUND koordinerer den præhospitale indsats med AMK-vagtcentralen og udøver sin ledelse gennem en eller flere behandlingspladsledere og ambulancelederen.

Men artiklen beskriver, at 48 pct. af de danske præhospitale akutlæger ikke har den formelle indsatslederuddannelse. Det skyldes især, at der kun er 16-20 pladser om året på den relevante indsatslederuddannelse, og det er langt fra nok, når Danmark har 30 enheder, der er døgnbemandede med akutlæger.  I artiklen påpeges det derfor, at der eksisterer et behov for at udvide kapaciteten for denne uddannelse.

Læs hele artiklen her.

Annonce