Ny app tilkalder de nærmeste akuthjælpere ved hjertestop

I dag er der Danmarkspremiere på en ny app til smartphones, som kan tilkalde de nærmeste akuthjælpere ved hjertestop. App’en viser desuden akuthjælperen vej til nærmeste hjertestarter og til adressen, hvor hjertestoppet er sket – og så kan den åbne de aflåste skabe, som hjertestarterne er placeret i.

I Danmark er der hvert år ca. 3.500 personer, som rammes af hjertestop. Hvis der hurtigt ydes basal genoplivning – og den ramte person stødes med en hjertestarter indenfor få minutter – øges sandsynligheden for overlevelse betydeligt, ligesom det intensive indlæggelsesforløb ofte bliver kortere og risikoen for alvorlig hjerneskade reduceres.

Hjertestartere fremme på under 5 minutter

På Langeland har Langelands Hjertestarterforening hele 90 hjertestartere tilgængelige døgnet rundt, og spredt over hele øen er 180 frivillige akuthjælpere klar til at hjælpe.

For at få hjertestarterne endnu hurtigere frem, har Langelands Hjertestarterforening nu, som de første i Danmark, fået mulighed for at bruge app’en FirstAED. App’en skal understøtte foreningens målsætning om, at hjertestarterne skal være fremme hos patienterne på under 5 minutter. Ved at få akuthjælperne hurtigere frem, kan overlevelsesraten ved hjertestop formentlig øges fra 10 % til 20-30 %.

Systemet, som har været under udvikling i et år, kombinerer de helt unikke netværksidéer fra Langelands Hjertestarterforening og erfaringen med hjertestartere hos Hjertemedicinsk afdeling B på Odense Universitetshospital med moderne IT-teknologi.

Det er det danske firma FirstAED, som har udviklet den teknologiske platform til at få akuthjælperne hurtigere frem. Den første udgave, som baserede sig på SMS, har været testet i nogle måneder, og den skal fortsat fungere som backup til FirstAED II, som baserer sig på GPS-teknologi.

Ni akuthjælpere alarmeres

Akuthjælperne bruger smartphones med GPS, og i øjeblikket har alle akuthjælpere en iPhone 4S. Vagtcentraldisponenten på Region Syddanmarks AMK-vagtcentral i Odense kan dermed på under 30 sekunder få overblik over de tilgængelige akuthjælpere, og de ni nærmeste tilkaldes automatisk, hvorefter op til tre akuthjælpere kan acceptere at køre til det identificerede hjertestop.

Systemet er bygget sådan op, at hver akuthjælper får tildelt en rolle afhængig af deres aktuelle position: Den første yder basal genoplivning, den næste medbringer nærmeste hjertestarter, mens den tredje akuthjælper ligeledes yder basal genoplivning og i særlige situationer tager kontakt til sundhedsfagligt personale på vagtcentralen ved at ringe 1-1-2. At akuthjælperne får roller gør, at alle er klar over, hvad de skal gøre – og det sparer værdifuld tid.

Som yderligere en feature sørger systemet automatisk for at åbne de skabe, som hjertestarterne er placeret i.

Langelands Hjertestarterforening tester FirstAED version II på Langeland i 2012-14, og projektet evalueres som et ph.d./post.doc.-projekt ved Syddansk Universitet.

Annonce