Korrekt placerede hjertestartere redder liv

Korrekt placerede hjertestartere kan forbedre mulighederne for at overlevelse for de gennemsnitligt 3.500 danskere, der hvert år får hjertestop uden for hospital. I en ny rapport anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der opsættes hjertestartere i tætbefolkede områder og i tyndtbefolkede områder med relativt lange responstider for ambulancer.

“Det er glædeligt, at der nu er nationale anbefalinger for hjertestartere placeret uden for sygehus i Danmark. Forskning viser, at viden om hjertelungeredning og brug af hjertestartere har en positiv indvirkning på overlevelsen efter hjertestop. Med rapporten i hånden, vil offentlige beslutningstagere, borgere, private initiativtagere, producenter og sælgere af hjertestartere have et solidt, fagligt grundlag for at planlægge deres beredskaber, og det er mit håb, at rapporten vil blive læst såvel i de tætbefolkede som i tyndtbefolkede områder,” siger Else Smith, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Rapporten rummer anbefalinger for opsætning, teknologi, information og uddannelse på hjertestarterområdet, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hjertestarterne registreres på det centrale hjertestarternetværk, så de kan ses af personalet på AMK-vagtcentralerne.

En hjertestarter bør ifølge rapporten placeres udenfor og på steder, hvor der sker hjertestop. Det er imidlertid ikke muligt at komme med et præcist tal for, hvornår der bør opsættes en hjertestarter. I tyndtbefolkede områder, hvor der er længere mellem hjertestoppene, kan man opsætte hjertestartere systematisk på velkendte steder, som folk kan finde – for eksempel på bytorvet, ved hæveautomater, ved postkasser og lignende steder. Opsætningen kan eventuelt suppleres med en udbringningsordning, hvor akuthjælpere via AMK-vagtcentralerne kan kaldes ud til hjertestoppene.

Annonce