Ingen autorisationsordning for paramedicinere

Paramedicinere vil næppe få en autorisationsordning på samme vis som blandt andet læger, tandlæger, kiropraktorer og jordemødre. Det er Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, som har spurgt sundhedsminister Astrid Krag, om ministeren vil arbejde for, at der etableres en autorisationsordning for paramedicinere, da de er en del af sundhedsvæsnet. Men Sundhedsstyrelsen mener ikke, at der er et behov.

Sundhedsministeren har overfor Liselott Blixt henvist til Sundhedsstyrelsen, fordi en beslutning om, hvorvidt der bør etableres en autorisationsordning for en ny gruppe af fagpersoner, i meget høj grad hviler på en sundhedsfaglig vurdering af behovet. Og Sundhedsstyrelsen mener altså ikke, at der er behov for en autorisationsordning for paramedicinere.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det primære formål med sundhedsvæsenets autorisationsordninger at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser på områder, hvor der vil være en særlig fare for patienterne, hvis der er ikke-autoriserede personer, som udfører behandlingen. Autorisationsordningen betyder dermed alene, at der gives en titelbeskyttelse – altså eneret til at anvende en bestemt titel. Det sikrer således, at f.eks. kun autoriserede læger må anvende titlen læge.

Behovet for titelbeskyttelse mener Sundhedsstyrelsen ikke er til stede i forhold til paramedicinere. Styrelsen henviser til, at en stor del af paramedicineres behandlingsopgaver kun kan foregå på lægelig delegation, og at paramedicinere i det hele taget er en velreguleret faggruppe, som har mulighed for at dokumentere deres kvalifikationer i form af eksamensbevis.

Annonce