BIOS erklæres konkurs mandag – regionen vil hjemtage ambulancedriften

Det hollandske eventyr er slut, efter at det står klart, at BIOS ikke kan tilbagebetale de 31 mio. kr., som selskabet har fået for meget fra Region Syddanmark. Efter et offentligt skænderi mellem BIOS og Region Syddanmark i løbet af søndagen, meddeler regionen nu, at hvis ikke BIOS selv erklærer sig konkurs mandag, så vil regionen begære en konkurs. Regionen vil derefter selv overtage ambulancedriften. BIOS kan ikke betale reddernes løn, men den dækkes af garantifonden.

BIOS har fredag meddelt Region Syddanmark, at selskabet kun kan tilbagebetale de 31 mio. kr., hvis der laves en afdragsordning over et år. Det fik regionen til at opfordre BIOS til at erklære sig selv konkurs mandag. Og nu har regionen så meddelt, at man vil begære BIOS konkurs mandag, hvis selskabet ikke selv gør det.

Samtidig har BIOS meddelt, at de ikke kan betale medarbejdernes løn på fredag, hvis regionen modregner sit tilgodehavende i næste måneds betaling for ambulancekørslen.

Offentligt skænderi

Udmeldingen fra Region Syddanmark kommer efter et offentligt skænderi mellem BIOS og regionen.

Søndag udsendte BIOS således en pressemeddelelse, hvor selskabet kunne oplyse, at Region Syddanmark den 12. juli 2016 havde krævet de 31 mio. kr. tilbagebetalt inden 10 dage. Samtidig oplyste BIOS, at man fredag havde præsenteret regionen for en tilbagebetalingsplan, som ”Region Syddanmarks repræsentanter forkastede på mødet uden videre”. I pressemeddelelsen foreslog BIOS, at tilbagebetalingskravet blev udskudt i to måneder – så BIOS kunne sikre finansiering af en samlet tilbagebetaling. Det forslag betegner regionen nu som urealistisk.

I pressemeddelelsen fortalte BIOS dog også for første gang, at man er indstillet på at opgive ambulancekørslen i Region Syddanmark:

”Parallelt er BIOS Danmark indstillet på at indgå i en dialog med Region Syddanmark om en eventuel overdragelse af ambulancetjenesten til regionen, hvis dette skulle vise sig at være eneste og sidste udvej. Alle borgere samt ansvarlige politikere og embedsmænd i Region Syddanmark bør have interesse i at sikre en ansvarlig og ordentlig overlevering af ambulancetjenesten i regionen. Og dette kan ikke ske med få dages varsel! Region Syddanmark har muligvis overvejet de juridiske og politiske implikationer af deres nuværende tilgang, men BIOS kan og vil ikke tage ansvaret for den uforudsigelige situation og den usikkerhed, en pludselig konkurs vil få for regionens borgere og for vores medarbejdere. Dette handler først og fremmest om patienternes sikkerhed”, skriver BIOS.

“Jeg er utroligt skuffet over, at Region Syddanmark nu ønsker at gå tilbage på det samlede regionråds beslutning om at indføre reel konkurrence på det syddanske ambulancemarked. Vi har som virksomhed investeret enorme ressourcer i opstarten af BIOS Danmark. Især rekrutteringen og uddannelsen af de flere hundrede reddere, der var i underskud i regionen, har medført store ekstraudgifter. At Region Syddanmark nu tilsidesætter vores rettigheder under kontrakten og ønsker at trække tæppet væk under vores virksomhed på baggrund af menneskelige fejl og misforståelser på begge sider, er ganske enkelt uansvarligt. Som ambulanceoperatør har vores tætteste samarbejdspartner i årtier været politikere og embedsmænd. Jeg har ikke tidligere oplevet en så urimelig og uansvarlig håndtering af så vigtigt et spørgsmål. BIOS fastholder sin juridiske position og forlanger som minimum at spørgsmålet behandles i henhold til kontraktens tvistbestemmelser”, siger bestyrelsesformand Stef Hesselink fra BIOS.

Ønsker at konkursbo viderefører driften

Hvis BIOS som ventet bliver erklæret konkurs, vil der blive udpeget en kurator for konkursboet. Og Region Syddanmark vil så bede kurator om – indtil videre – at fortsætte ambulancedriften. Det skal sikre, at der fortsat er et ambulanceberedskab i regionen.

”Jeg er ked af den turbulente situation, som konkursen vil bringe BIOS’ medarbejdere i. Men de skal vide, at vi har taget alle forholdsregler, juridisk og praktisk, så de trygt kan gå på arbejde, også når BIOS er gået konkurs”, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Lønmodtagernes Garantifond sikrer alle medarbejderes løn for arbejde frem til dagen for et konkursdekret, herunder løn for overarbejde. Lønmodtagernes Garantifond vurderer som udgangspunkt, at de kan nå at udbetale løn ultimo juli, hvis der sker konkurs mandag eller eventuelt tirsdag. Hvis det ikke kan nås, vil regionen garantere medarbejderne anden mulighed for lønudbetaling i forbindelse med månedsskiftet.

Region: Fokus på at sikre ambulancedriften

Der er omkring 500 ansatte i BIOS, der bliver berørt af konkursen. Region Syddanmark vil blandt andet indkalde til møder og oprettet hotlines, så medarbejderne kan få de informationer, de har behov for. Når konkursdekretet er afsagt vil der blive indkaldt til informationsmøder.

”Vores primære fokus er at sikre ambulancedriften, og at medarbejderne er trygge, selvom der sker så meget. De har, sammen med redderne hos regionens anden ambulanceoperatør, Responce, arbejdet hårdt for, at syddanskerne kan få hjælp, når de har brug for en ambulance”, siger Stephanie Lose – og fortsætter:

”Der har været rigtig meget opmærksomhed omkring ambulancedriften i regionen det seneste års tid. Derfor er det fuldt forståeligt, hvis de er frustrerede over den nuværende situation. Men de kan være sikre på, at vi i samarbejde med kurator vil gøre alt for, at processen bliver så smertefri som muligt”.

Vil hjemtage ambulancekørslen

Tirsdag mødes regionsrådet til et ekstraordinært møde om ambulancedriften. Her vil Stephanie Lose anbefale, at Region Syddanmark hjemtager den ambulancedrift, som i dag varetages af BIOS.

Om en hjemtagning vil stabilisere ambulancedriften er dog usikkert. Mange reddere ser således Region Syddanmark som skurken i sagen om den syddanske ambulancedrift, og dermed er der næppe udsigt til, at redderne vil stå i kø for at arbejde for den udskældte region. Samtidig vil der blandt de loyale BIOS-medarbejdere formentlig ikke være en stor interesse for at arbejde for den region, der nu har sendt BIOS i konkurs.

Annonce