Dansk Folkeparti: Ny styrelse skal have ansvaret for det præhospitale område

Liselott Blixt

Regeringen bør oprette en ny styrelse, der skal have ansvaret for det præhospitale område. Det mener Dansk Folkeparti, som opfordrer regeringen til at oprette en ny Styrelse for Præhospital Virksomhed. Partiets sundhedsordfører, Liselott Blixt, mener, at det vil give mere ensartethed i de præhospitale behandlingstilbud til landets borgere samt sikre oparbejdelse af større faglig ekspertise på området.

Det er de seneste dages debat om lange responstider i yderområderne, som har fået Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt (billedet), til at rejse flere spørgsmål om det præhospitale område overfor sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Dansk Folkeparti ønsker en ensartet præhospital behandling i landet, og partiet vil nu have sundhedsministeren til at tilkendegive, om hun deler dette ønske. ”Er ministeren enig i, at der bør være en ensartet præhospital behandling uafhængig af, hvilken region man er bosat i? Vil ministeren tage initiativ til at formulere fælles retningslinjer med henblik på at sikre en ensartet præhospital behandling i alle landets fem regioner?”, skriver Liselott Blixt således i et spørgsmål til ministeren.

Også når det gælder myndighedsstrukturen mener Dansk Folkeparti, at der er behov for en ændring for at sikre ensartethed.

”Som følge af manglende overblik og ekspertise på en række specifikke sundhedsfaglige områder, valgte den tidligere regering og sundhedsminister, at splitte Sundhedsstyrelsen op i tre styrelser, hvilket udmundede i oprettelsen af en Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen. Er ministeren enig i, at det vil være ligeså relevant og logisk at oprette en Styrelse for Præhospital Virksomhed dels med henblik på ensartethed i præhospitale behandlingstilbud til landets borgere, dels med henblik på oparbejdelse af større faglig ekspertise på området?”, lyder spørgsmålet fra Liselott Blixt.

Annonce