Markant forbedring af ambulancernes responstider i Syddanmark

Det går fremad med de gennemsnitlige responstider for ambulancerne i Region Syddanmark. I september blev responstiderne reduceret mærkbart sammenlignet med august, og i alle dele af regionen kommer ambulancerne nu frem indenfor det politisk fastsatte servicemål. Særligt i Sønderjylland var der en markant forbedring.

Region Syddanmark er inddelt i fire ambulanceområder, og for hvert område er der fastsat et servicemål for ambulancernes responstid.

På Fyn er servicemålet, at ambulancerne i gennemsnit skal være fremme efter maksimalt 7,9 minutter, og det var præcis den responstid, som blev realiseret i september. Responstiden i år toppede i juli med et gennemsnit på 8,4 minutter, mens den i august var på 8,1 minutter.

I Sydvestjylland endte responstiden på 8,2 minutter, mod 8,5 minutter måneden før og 8,9 minutter i juni. Det er en del bedre end servicemålet på 8,6 minutter.

I Sønderjylland var der tale om en markant forbedring, da responstiden faldt fra 9,4 minutter i august til 8,9 minutter i september. Her toppede responstiden i januar med hele 10,1 minutter – en del over servicemålet på 9,8 minutter.

Endelig kunne man i Trekantsområdet realisere årets laveste responstid, nemlig 7,0 minutter. I august var responstiden 7,3 minutter, men den har hele året ligget solidt under servicemålet på 7,9 minutter.

For Region Syddanmark som helhed gik der i september i gennemsnit 7,9 minutter inden ambulancen nåede frem. Det var et fald i forhold til august måneds 8,2 minutter. Samtidig faldt den andel af udrykninger, hvor responstiden var over 15 minutter, fra 8 procent i august til 7 procent i september. Andelen toppede med 10 procent i januar.

Responstidsopgørelserne omfatter kun udrykninger til livstruende eller potentielt livstruende tilfælde (kørsel A).

Annonce