Dansk kvalitetsstandard for det præhospitale beredskab får international godkendelse

Den danske kvalitetsmodel for det præhospitale område har netop modtaget en ISQua IAP Award. Det betyder, at den danske standard nu er akkrediteret af The International Society of Quality in Healthcare. ISQua er den overordnede internationale akkrediteringsorganisation for sundhedsområdet, og den fungerer som global paraplyorganisation for alle akkrediteringsorganisationer.

ISQua skriver i sin bedømmelse af det præhospitale standardsæt: ”De danske akkrediteringsstandarder for de præhospitale beredskaber er fyldestgørende og detaljerede, og de tydeliggør de områder, der er mest centrale med henblik på at levere sikkerhed og kvalitet.”

De danske præhospitale beredskaber er omfattet af kvalitetsmodellen DDKM, og de første præhospitale beredskaber, nemlig beredskaberne i Region Hovedstaden, har allerede modtaget deres akkrediteringsstatus, mens de øvrige regioner vil blive evalueret i løbet af 2012 og begyndelsen af 2013.

Derfor er direktør Jesper Gad Christensen fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, som udvikler DDKM, særligt glad for blåstempelingen fra ISQua. ”Det er sundt for både os og for det præhospitale område, at der har været et internationalt blik på akkrediteringsstandarderne. Og det er naturligvis meget tilfredsstillende, at standardsættet blev godkendt i første forsøg”, siger Jesper Gad Christensen.

DDKM omfatter udover det præhospitale område alle sygehuse, der leverer ydelser for offentlige midler, samt apotekssektoren. Også en række kommuner arbejder med DDKM i det kommunale sundhedsvæsen. ISQua har på globalt plan godkendt 36 sæt akkrediteringsstandarder. Heraf er tre danske, nemlig akkrediteringsstandarder for sygehuse, for apoteker og altså nu for det præhospitale område.

Annonce