Region Midtjyllands blå blink har kvalitet

På rekordtid har Region Midtjyllands Præhospital sammen med ambulanceoperatørerne Falck, Responce og Samsø Redningskorps skabt en organisation, som leverer høj kvalitet til patienterne. Beviset foreligger nu, hvor Præhospitalet – der vurderer behovet for sundhedsfaglig hjælp på 112 og sender hjælpen af sted – har modtaget sin akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel.

”Jeg må sige, at det er trygt og godt at vide, at de mennesker, der skal hjælpe os andre, når vi allermest har brug for det, virkelig har en sikker hånd, når det handler om høj kvalitet. Det skal de alle have tak for”, siger regionsrådsformand Bent Hansen i en kommentar til akkrediteringen.

Akkrediteringen betyder, at eksterne eksperter vurderer, at den hjælp borgerne får, har den samme høje kvalitet. Akkrediteringen baserer sig på en vurdering foretaget af et uvildigt fagligt team, som efter grundige undersøgelser altså nåede frem til, at Præhospitalet opfylder alle krav.

Den Danske Kvalitetsmodel stiller høje krav til den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet. Målet med akkrediteringen er at øge sikkerheden for patienterne og den bliver derfor gentaget hvert tredje år.

At de midtjyske patienter også er tilfredse, fremgik af en tilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført for et år siden. 99 % af patienterne svarede, at de var enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp Præhospitalet og ambulanceoperatørerne præsterede.

Annonce