Region Hovedstadens akutberedskab er nu blevet akkrediteret

Region Hovedstadens akutberedskab, Den Præhospitale Virksomhed, er i 2. forsøg blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. I første omgang fik akutberedskabet kun en midlertidig akkreditering, fordi der på et enkelt punkt manglede dokumentation.

Ved det eksterne surveyteams første besøg hos Region Hovedstadens akutberedskab konstaterede teamet, at der ikke var gennemført en krævet evaluering vedrørende beredskabets indbringelse af patienter med afvigende adfærd. Derfor fik akutberedskabet tre måneder til at gennemføre evalueringen.

Nu er evalueringen så gennemført, og den får ros fra surveyteamet: ”Der er foretaget en grundig evaluering af samarbejdet omkring indbringelse af patienter med afvigende adfærd, som til fulde lever op til indikator kravet. Evalueringen har yderligere foranlediget kvalitetsforbedrende tiltag, ligesom der er fastlagt systematisk kvalitetsmonitorering”, skriver teamet.

Region Hovedstadens akutberedskab er nu akkrediteret frem til 30. juli 2018.

Annonce