Debat: Ny paramedicineruddannelse er et helt nødvendigt skridt

Den nye paramedicineruddannelse på professionsbachelorniveau er et helt nødvendigt skridt for at imødekomme fremtidens krav til faget og for at opnå den anerkendelse, som faget fortjener. Der er behov for en uddannelse med en markant sundhedsfaglig profil og det får vi nu. Sådan lyder det fra bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab i dette debatindlæg.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til BeredskabsInfo. 

Af Lars Borup, Arne Jensen, Jonna Bundesen, Peder Ersgaard, Emil Moll Staunsager, Morten Lindkvist-Viggers, Carsten Torp, Carsen Meilandt og Mickey Føhns Williams, medlemmer af bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab

Der er med glæde, at vi i Dansk Præhospital Selskab kan konstatere, at ønsket om at etablere en professionsbachelor (PB) i paramedicin nu bliver en realitet. Det har været et ønske fra os og vores medlemmer i mange år.

Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt ansøgningen fra Professionshøjskolen UCN om at få lov til at begynde at etablere en ny paramedicineruddannelse på professionsbachelorniveau.

Dette er et helt nødvendigt skridt for at imødekomme fremtidens krav til vores fag og for at opnå den anerkendelse, vi alle sammen fortjener. Der er behov for en uddannelse med en markant sundhedsfaglig profil, og det får vi nu. Stort tillykke til os alle.

Bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab bakker op om ansøgningen, og vi forventer at vi blive inviteret ind som en del af de interessenter, der skal være med til at forme og tilrettelægge uddannelsen.

Ser gerne alderskrav og krav om erhvervserfaring

UCN har på deres hjemmeside annonceret at de forventer at ”alle ansøgere optages via kvote 2, hvor man kan se bredere på ansøgernes baggrund og kvalifikationer. F.eks. deres fysiske formåen, da arbejdet som paramediciner er fysisk krævende”. Dette hilser vi velkommen, og vi ser gerne, ud over de fysiske krav som UCN beskriver, at der også bliver mulighed for at stille alderskrav og eventuelt krav om erhvervserfaring. Det vil vi arbejde for i den kommende tid.

Der er i ansøgning og oplægget lagt op til at alle nuværende ambulancebehandlere og paramedicinere får muligheden for at tage uddannelsen og komme op på professionsbachelorniveau, hvis de måtte ønske det. Det er en god ting, at dem, der må have denne interesse, får denne mulighed. Hvordan det skal foregå, er ikke afklaret endnu, og bliver en del af den kommende proces for udvikling af uddannelsen.

Det er ikke et krav, at man skal have en PB, og har man ikke denne interesse, så fortsætter karrieren uforandret, også selv om der etableres en PB i paramedicin.

Der er både glæde, mange spørgsmål og bekymringer ude i det ganske land, og det er fuld forståeligt. Vi er overbeviste om, at alle får svar på deres spørgsmål og alle relevante interessenter bliver inddraget i udviklingen af den nye uddannelse, i takt med at hele processen med at etablere uddannelsen starter op.

Det er vigtigt for Dansk Præhospital Selskab, at der ikke spredes for mange historier og antagelser om den nye beslutning om at etablere en PB. Mange ting er ikke afgjort endnu, og det er ikke muligt at udtale sig om hvordan det kommer til at blive. Arbejdet med udviklingen går først i gang nu og vil pågå de kommende to år, derfor er intet lagt fast.

Endnu engang et stort tillykke til vores fag.

Annonce