Nu bliver den tre-årige paramedicineruddannelse en realitet

En ny tre-årig professionsbacheloruddannelse til paramediciner er blevet godkendt, og de første studerende ventes at kunne starte i 2026. I dag er paramedicineruddannelsen en 20 uger lang videreuddannelse for ambulancebehandlere, men i de kommende år vil den blive suppleret af den nye uddannelse.

Det er Professionshøjskolen UCN, som har fået godkendt den nye paramedicineruddannelse. EFter godkendelsen af UCN’s nye udbud i Nordjylland skal det endvidere mellem Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler aftales, hvordan øvrige uddannelsesudbud i landet skal placeres med henblik på at imødekomme en geografisk fordeling af udbud.

”Det er enormt glædeligt, at vi nu kan arbejde videre med udviklingen af en ny uddannelse til paramediciner i tæt samarbejde med de andre professionshøjskoler, landets fem regioner og øvrige parter. Der er stadig en del brikker, der skal falde på plads, men i første omgang regner vi med 20 studiepladser om året til Nordjylland. Vi håber, vi kan tage imod de første studerende sammen med Region Nordjylland formentlig i 2026”, fortæller Kristina Kristoffersen, der er rektor på UCN.

Kristina Kristoffersen fremhæver, at ledigheden for paramedicinere er meget lav, og at der er flere fordele ved at oprette en ny uddannelse til paramediciner på professionsbachelorniveau. Uddannelsen har i mange år været erhvervsfaglig og haft sit udspring i transportfaget, men i dag er det præhospitale arbejde meget mere end kørsel og blå blink.

”En paramediciner med en professionsbachelor vil kunne udføre avancerede behandlinger til flere patientgrupper. Udover det præhospitale område kan det være i f.eks. kommunerne, hos privatpraktiserende læger, i sundhedshuse og inden for medicinalindustrien. De kommende professionsbachelorer i paramedicin kan dermed være med til at løfte nogle af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen står overfor i fremtiden”, fortæller Kristina Kristoffersen.

Region: Slut med at havne i en blindgyde

I Region Nordjylland er der også glæde over, at paramedicineruddannelsen nu kommer op på samme uddannelsesniveau som f.eks. sygeplejersker og fysioterapeuters. Det betyder blandt andet, at uddannelsen kommer ind i det ordinære uddannelsessystem, så paramedicinere får bedre videreuddannelsesmuligheder.

”Tiden er kommet til at vi skal løfte det uddannelsesmæssige niveau i vores ambulancetjeneste og på det præhospitale område, så vi bliver sidestillet med mange af de andre faggrupper, vi arbejder tæt sammen med. Som uddannelsen er i dag, havner man som paramediciner i en blindgyde, hvor det er svært at videreuddanne sig eller skifte spor inden for sundhedsvæsnet”, siger Kenneth Lübcke, der er konstitueret direktør for Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

Han understreger, at der også er brug for mere forskning inden for faget, og at uddannelsen bliver bundet op på mere teori, end tilfældet er i dag. Det kan i højere grad lade sig gøre med en paramedicineruddannelse på professionsbachelorniveau.

Udover det præhospitale område kan arbejdsmarkedet for en professionsbachelor i paramedicin også omfatte såvel akutmodtagelserne som kommunale akutfunktioner og læge-vagtområdet.

Henter inspiration fra andre lande

UCN’s nye paramedicineruddannelse bliver placeret i Aalborg Øst, hvor UCN i forvejen uddanner bl.a. sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre og i en årrække har udbudt uddannelsen til paramediciner som videreuddannelse.

Ved udviklingen af uddannelsen vil der blive hentet inspiration fra uddannelsesopbygningen i særligt Norge, men også Finland og England, hvor paramedicineruddannelsen allerede er en professionsbacheloruddannelse.

Der lægges op til, at 50 pct. af uddannelsen kommer til at foregå som praktik.

Det vil fortsat være muligt for uddannede ambulancebehandlerne at søge ind på paramedicineruddannelsen, men den nye uddannelse åbner også dørene op for bl.a. personer med gymnasial baggrund og social- og sundhedsassistenter.

UCN forventer, at alle ansøgere skal søge via kvote 2, hvor man kan se bredere på ansøgernes baggrund og kvalifikationer, f.eks. deres fysiske formåen, da arbejdet som paramediciner er fysisk krævende.

Annonce