Tre organisationer går sammen i ny interesseorganisation for ambulancereddere

Dansk Præhospital Selskab er navnet på en ny interesseorganisation for ambulancereddere, der er dannet ved en fusion af tre organisationer: Dansk Ambulance Råd (DAR), Dansk Paramedicinsk Selskab (DPMS) og Dansk Selskab for Ambulance og Paramedicin (DSAP). Det nye selskab vil være en frivillig interesseorganisation med bestyrelsesmedlemmer fra alle dele af landet.

De tre hidtidige organisationer har grundlæggende arbejde for samme mål, men nu forener de altså kræfterne i Dansk Præhospital Selskab (DPHS), hvor alle bestyrelsesmedlemmer er aktive ambulancefolk i den region, de repræsenterer, og hvor alle ambulanceentreprenører er repræsenteret i bestyrelsen.

”DPHS er en organisation, som er helt uafhængig af fagforbund, og derfor nemmere kan samle og repræsentere ambulancefagets interesser. Visioner og målsætning for DPHS er bl.a., at ambulanceuddannelsen følger de tidssvarende behov, og kommer op på et niveau, der følger de øvrige sundhedsuddannelser. Derudover ønsker vi også at være med til at videreudvikle faget både praktisk og teoretisk, fortsat at bidrage til lærebogsmateriale, rådgive og vejlede inden for det præhospitale område og samarbejde med lignende organisationer både nationalt og internationalt. Selskabets arbejdsgrundlag er dermed i overensstemmelse med tidligere visioner og mål for de tre, nu nedlagte, organisationer”, fortæller Peder Ersgaard, der er formand for DHPS, og Morten Lindkvist, der er talsperson.

”Med det arbejde, der er lagt i at skabe DPHS, kan vi nu kigge fremad. Derudover står ambulancefaget stærkere i forhold til den politiske side af den præhospitale sektor, eftersom DPHS som sagt er en uafhængig organisation. Man kan sige, at det var et vilkår for, at vi fremadrettet kunne sidde med ved bordet, når fremtiden for arbejdet uden for hospitalet skulle afgøres, og vi er stolte af, nu at kunne være med som fuldbyrdet repræsentant for redderne og ambulancefaget”, siger Peder Ersgaard og Morten Lindkvist.

Annonce