Ny international tjeneste skal dele erfaringer fra større indsatser

En nyetableret hjemmeside, Majorincidentreporting.org, vil fremover samle information om større indsatser på det præhospitale område. Hjemmesiden, der blandt andet støttes af lægehelikoptertjenester i Norge og England, har til mål at dele erfaringer på tværs af landegrænserne.

Større ulykker og katastrofer rammer – heldigvis – relativt sjældent de enkelte lande, men netop derfor er det vigtigt at sikre, at erfaringer fra større indsatser deles på tværs af landegrænserne, så både redningsarbejdet, den akutmedicinske indsats og forebyggelsesindsatsen kan forbedres. Det er filosofien bag Majorincidentreporting.org, der er et nyt og internationalt rapporteringssystem, som er udviklet af 13 internationale eksperter.

”Vi ønsker, at dem, som har været involveret i indsatser ved alvorlige hændelser, bruger rapporteringssystemet, så vi kan få et struktureret system til afrapportering. Det vil komme både patienter og redningsmandskabet til gode”, siger Sabina Fattah, der er læge og en af redaktørerne på Majorincidentreporting.org.

Majorincidentreporting.org er sponsoreret af Stiftelsen Norsk Luftambulanse, der driver et stort antal akutlægehelikoptere i Norge og som netop har vundet udbuddet af den danske lægehelikoptertjeneste. Også Londons lægehelikoptertjeneste, London HEMS, har deltaget i udviklingsarbejdet.

Alle informationer på Majorincidentreporting.org vil blive stillet gratis til rådighed for læserne. Desuden vil der en gang om året blive bragt et resume i tidsskriftet Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (SJTREM).

Annonce