Konfliktvarsel mod selskabet bag de kommende akutlægehelikoptere

3F, der organiserer de privatansatte ambulancereddere i Danmark, har sendt et konfliktvarsel til Norsk Luftambulanse, som fra oktober skal stå for driften af den nye lægehelikoptertjeneste med tre helikoptere. Det norske selskab har ikke en dansk overenskomst, og de vil ifølge 3F ikke fortælle, hvilke løn- og arbejdsvilkår, som de vil tilbyde.

”Det er ikke alene useriøst, men også uansvarligt, at Danske Regioner vælger at tildeler driften af noget så vigtigt som en dansk lægehelikopterkontrakt til en ny virksomhed uden først at sikre sig, at de helt grundlæggende og basale forhold er i orden – og ydermere til overpris”, siger Palle Thirstrup, der er forhandlingssekretær i 3F.

Ifølge 3F er regionernes kontrakt med Norsk Luftambulanse  op til 10 mio. kr. dyrere end de øvrige byderes ilbud, ligesom de øvrige bydere havde sikret sig en dansk overenskomst, inden de afgav bud.

Danske Regioner havde i udbudsmaterialet beskrevet, at der ville være arbejdsklausuler i kontrakten. Dermed skulle leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikre, at mandskabets løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår er i henhold til gældende danske kollektive overenskomster. 3F undrer sig derfor over, at Danske Regioner ifølge fagforeningen ikke har sikret sig overholdelse af de vilkår, der er beskrevet i udbudsmaterialet.

”Regionen er en stor arbejdsgiver, og vores ønske om at sikre gode løn og arbejdsvilkår gælder på alle områder. Vi følger det tæt, og vi stiller krav til dem, som får opgaven, for også disse medarbejderes forhold skal tages alvorligt”, siger Palle Thirstrup.

Det er blandt andet hviletidsbestemmelserne for mandskabet, der bekymrer 3F, som også undrer sig over, at reglerne fra Arbejdstilsynet om beskyttelse af mandskabets sikkerhed i forbindelse med f.eks. døgnvagter ikke gælder for flyvende personale. ”Danske helikopterreddere stilles hermed ringere end øvrige ambulancereddere”, siger Palle Thirstrup.

En overenskomststrid omkring lægernes betaling for flyvning om natten indebærer i øjeblikket, at den nuværende lægehelikopter i Ringsted i aften- og nattetimerne bemandes med paramedicinere i stedet for læger.

Annonce