Den tredje lægehelikopter kommer først på vingerne om 1½ år

Regeringen og Enhedslisten indgik tidligere på måneden en aftale om, at der skal indsættes en ekstra akutlægehelikopter, således at Danmark får en permanent lægehelikoptertjeneste med i alt tre helikoptere. Men der kommer til at gå omkring 1½ år, før den tredje helikopter bliver en realitet. Først i midten af 2014 ventes den nye helikopter at blive sat i drift, og dermed opnår regeringen en besparelse på 40 mio. kr. i 2013.

Fremover skal der være akutlægehelikoptere i Ringsted, Billund og Skive. De to nuværende forsøgsordninger – hvor helikopterne har baser i Ringsted og Karup – fortsætter uændret, indtil den permanente ordning er på plads.

Regeringen vil nu gennemføre et udbud af lægehelikopterdriften, og det er denne udbudsproces, som ifølge regeringen er årsag til, at den permanente lægehelikoptertjeneste – og herunder den tredje helikopter – først ventes at være på plads i midten af 2014.

Oprindeligt var der budgetteret med en ekstraudgift til lægehelikoptere på 40 mio. kr. i 2013, men de penge kan regeringen nu spare. Fra 2014 ventes helikopterne at koste 126,7 mio. kr. om året.

Annonce