Akutlægebiler sikrer hjælp i hjemmet til kronisk syge patienter

Foto: Region Midtjylland

Patienter, der trækker vejret ved hjælp af respirator, tilbydes nu hjælp af læger fra Region Midtjyllands akutlægebiler. Hjælpen handler om det udstyr, der sikrer patienten luft, og som nu kan skiftes hjemme i egen stue frem for på hospitalet. I januar og februar fik 44 patienter således hjælp til tubeskift i hjemmet.

Præhospitalet i Region Midtjylland og Respirationscenter Vest på Aarhus Universitetshospital har gennem et halvt år afprøvet en ny form for hjælp til patienter, der får luft gennem en respirator.

Det kan f.eks. være patienter med ALS eller muskelsvind, der har brug for at trække vejret gennem en respirator. For at kunne tilslutte den mere permanent foretages en mindre operation, hvor der laves et hul ind til luftrøret i halsen. Operationen kaldes ”Trakeostomi”, og den sker under fuld bedøvelse. Til hullet fæstnes en tube, som er et kort, blødt plastikrør, og respiratoren tilsluttes tuben, som sidder permanent på halsen. Tuben skal holdes ren dagligt og skiftes hver 4- 6. uge.

Udskiftningen af tuben har hidtil krævet et besøg på hospitalet. Men i efteråret testede et projekt, om det var muligt at tilbyde patienterne hjælp i hjemmet, så de undgik den ofte lange og tidskrævende tur til hospitalet for at få foretaget et tubeskift, der kun tager ca. 10 minutter.

Det oplyser Præhospitalet.

Knap halvdelen af de 105 patienter, som fik tilbudt den nye hjælp i projektperioden, ønskede at deltage. Patienterne fik herefter skiftet tuben hjemme i egen stue af præhospitale akutlæger. Hver sjette gang blev tuben dog fortsat skiftet på hospitalet, for at personalet her kunne følge patienten tæt. Den tid, der blev frigjort, når akutlægerne stod for tubeskift, blev i stedet brugt på en længere konsultationstid til patienten, når de var på hospitalet.

På baggrund af de nye erfaringer, er det besluttet, at tilbuddet skal fortsætte, og i januar og februar fik 44 patienter hjælp til tubeskift i hjemmet.

Patienter sparer tid og energi

Hjælpen til patienterne bestilles af hospitalet via Præhospitalets vagtcentral. Ifølge Charlotte Dahl Rossau, som er overlæge ved Respirationscenter Vest, er det et godt tilbud for mange patienter.

”Hovedbudskabet er, at patienterne er glade for tilbuddet. Det sparer dem megen unødig tid og energi, at de ikke skal ind på hospitalet til tubeskift så ofte. Vi er helt trygge ved ordningen og glade for at kunne tilbyde den til patienterne som et tilvalg”, siger Charlotte Dahl Rossau.

Da akutlægebilen skal passe opgaven ind mellem andre opgaver, skal patienten være indstillet på at vente hjemme, f.eks. en hel formiddag. Om patienterne tager imod tilbuddet, kan derfor blandt andet afhænge af deres jobmæssige situation.

Frigør sygetransportbiler og mandskab

”Mange patienter har skullet bruge tid og kræfter på at tage på hospitalet for at få skiftet tuben. De kan nu få hjælp hjemme i egen stue. Det er et enkelt indgreb, som vores akutlæger er specialister i at udføre. Samtidig frigør vi mandskab og køretøjer til transport af andre patienter i Præhospitalets liggende sygetransportbiler. Så det giver rigtig god mening for både patient og sundhedsvæsen”, siger Allan Bach, der er ledende overlæge for de læger, der kører med akutlægebilen.

Præhospitalet har 10 akutlægebiler, så tilbuddet kan gives til patienter i alle hjørner af regionen. Akutlægebilernes primære opgave er dog fortsat at køre til akutte, livstruende hændelser, så den nye opgave bliver passet ind mellem de akutte kørsler.

Annonce