Spareplan: Otte behandlerstillinger besættes ikke – og PreMed får færre penge

Foto: Line Bloch Klostergaard

Region Nordjylland har nu udmøntet en spareplan, der skal reducere Den Præhospitale Virksomheds budget med 5,4 mio. kr. Pengene findes blandt andet ved, at man indtil videre opgiver at besætte otte ledige stillinger som ambulancebehandler. Samtidig reducerer regionen betalingen til ambulanceoperatøren PreMed, som skal køre færre udrykninger.

Ifølge Region Nordjyllands presseafdeling er de kommende nedskæringer på det præhospitale område faktisk en positiv nyhed. For som presseafdelingen skriver i overskriften til den pressemeddelelse, hvor spareplanen præsenteres: ”Budgettet for Den Præhospitale Virksomhed beskæres mindre end ventet”.

Overskriften dækker over, at Den Præhospitale Virksomhed får sit budget beskåret med 5,4 mio. kr. Og det er noget mindre end de 7 mio. kr., som oprindeligt var fastsat i regionens budgetaftale for 2024. De 5,4 mio. kr. svarer til en besparelse på 1,3 pct. af Den Præhospitale Virksomheds budget.

Ikke realistisk at besætte stillinger

Besparelserne findes ved, at regionen indtil videre opgiver at besætte otte ledige stillinger som ambulancebehandler. De ledige stillinger er en væsentlig del af forklaringen på, at regionen i øjeblikket må undlade at bemande et større antal ambulancer hver dag. Men nu konkluderer regionen, at det ikke er realistisk at få stillingerne besat, og derfor sparer man lønsummen til de otte stillinger væk.

En anden større post i spareplanen rammer ambulanceoperatøren PreMed, som får reduceret det antal ambulancetimer, som de skal levere til Region Nordjylland.  Ifølge regionen er det en del af kontrakten med PreMed, at Den Præhospitale Virksomhed kan regulere i det antal timer, som PreMed er forpligtet til at have ambulancer i gang med opgaver. “På den måde sikres det, at mængden af ambulancer på gaden svarer til det reelle antal opgaver”, skriver regionen. Antallet af ambulancer ændres ikke.

Herudover vil lægerne på Læsø ikke længere få et honorar for at køre med ud til patienterne ved 112-opkald. Region Nordjylland stiller dog fortsat en bil til rådighed for lægerne på Læsø, som de kan benytte i forbindelse med almindelige sygebesøg.

Udtryk for ansvarlighed

”Medarbejderne i Den Præhospitale Virksomhed gør et stort og vigtigt arbejde, og de er samtidig presset af manglen på ambulancebehandlere. Derfor har fokus været at finde løsninger, så det mærkes mindst muligt for både medarbejdere og borgere”, siger Pia Buus Pinstrup (K), der er formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

”Men det er klart, at vi i den optimale verden hellere ville have haft flere penge at gøre med i regionen. Men jeg synes, at det er et udtryk for ansvarlighed fra forligspartierne bag budgettet, at man kigger i alle dele af regionen i forhold til muligheder for at optimere, så vi sikrer en økonomi, der ikke går over gevind næste år”, siger Pia Buus Pinstrup.

Annonce