Ny præhospital visitationsenhed indsat i Aalborg

En ny udkørende elbil med paramedicinere rykker fremover direkte ud til patienter i Aalborg og omegn. Region Nordjylland har allerede gode erfaringer fra lignende projekter, og den nye enhed får positiv betydning for patienterne, der i mange tilfælde vil kunne undgå en indlæggelse. Samtidig frigiver det ambulancer til mere akutte opgaver.

Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland har indsat en ny præhospital visitationsenhed, som i form af en ny elbil bemandet af paramedicinere får til opgave at køre ud til akut syge borgere, der har ringet 112.

Paramedicineren vil køre ud fra regionens ambulancebase i Aalborg, og forventningen er, at der hver dag vil blive foretaget 8-10 besøg hos syge borgere i eget hjem. Enheden vil primært køre ud, når behovet for en ambulance ikke er oplagt, og ved hændelser, som ikke er livstruende.

Når paramedicineren når frem, vil der blive lavet en fremskudt visitation – det vil sige, at paramedicineren tilser patienten med både diagnostisk udstyr og klinisk vurdering. I mange tilfælde vil paramedicineren enten alene eller ved lægefaglig sparring kunne afslutte behandlingen på stedet – og i de tilfælde, hvor der er behov for indlæggelse eller anden hjælp, kan paramedicineren sørge for at skaffe hjælpen, f.eks. ikke-akut patienttransport.

Vil have afsmittende effekt på responstiderne

”Formålet er at optimere visitationen og sikre, at borgerne får den rette hjælp på det rette tidspunkt. Det kommer alle borgere til gavn – ikke kun i Aalborg. For det her betyder, at eksempelvis ambulancerne vil være til større rådighed andre steder og ved mere akutte ture. Vi forventer, at visitationsenheden vil give en positiv afsmittende effekt på responstiderne og samtidig mindske presset på akutmodtagelsen på især Aalborg Universitetshospital”, fortæller Pia Buus Pinstrup, der er formand for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

Hun forklarer, at den nye enhed også vil øge fastholdelsen af patienter i eget hjem og skabe synergieffekter i det nære sundhedsvæsen i samarbejdet med de praktiserende læger og kommuner til gavn for borgerne.

Har erfaring med fremskudt visitation

Det er ikke nyt, at Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland udnytter paramedicinerens kompetencer til at sikre en optimal udnyttelse af beredskaberne.

Der er i forvejen paramedicinerbaser andre steder i regionen, og her har man gode erfaringer med at lade paramedicinere køre ud og visitere akut syge borgere. Oftest er det ældremedicinske patienter, der har behov for hjælp.

”Vi har haft muligheden for fremskudt visitation på fem paramedicinerbaser siden 2021. Erfaringerne viser, at omkring 30 pct. af de fremskudte visitationer afsluttes i deres eget hjem. Det giver rigtig god sundhedsfaglig mening i mange af de her tilfælde, hvor vi har at gøre med ældre og syge borgere at gøre. Hvis vi kan spare dem for en hospitalsindlæggelse og løse deres sundhedsproblem samtidig, så gør vi alle en tjeneste”, siger Martin Rostgaard-Knudsen, der er lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed.

Den nye enhed bliver finansieret som led i en national styrkelse af akutberedskabet – en aftale, der udspringer af sidste års nationale sundhedsreform.

Region Nordjylland er blevet tildelt 40,2 mio. kr., og pengene går til den nye præhospitale visitationsenhed i Aalborg, en paramedicinerbase i Thy/Mors samt en akutbil i det østlige Vendsyssel. En mindre del går til mere uddannelse af paramedicinere samt nyt udstyr til mobil blodprøvetagning.

Udvalgsformand Pia Buus Pinstrup klipper snoren sammen med paramediciner Ole Hyldahl.

Annonce