Falck får atter pænt overskud på syd- og midtjyske ambulancer

Falck fik sidste år et overskud på 11 mio. kr. på Responces ambulancekørsel i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Det er et lille fald i forhold til året før, selv om Responce har reduceret antallet af medarbejdere fra 329 til 305. Ifølge Falck er resultat påvirket af, at der i begge regioner har været afholdt ekstraordinære udgifter til uddannelse af reddere og optag af elever.

Responce er i dag et 100 pct. ejet datterselskab under Falck. Og efter nogle år med underskud har Responce siden 2016 hvert år bidraget med et overskud til Falcks i øvrigt pressede økonomi.

I 2018 havde Responce en bruttofortjeneste på 174 mio. kr., hvilket er noget mindre end i 2017, hvor tallet var 188 mio. kr., mens bruttofortjenesten toppede i 2016 med 196 mio. kr. Samtidig faldt personaleomkostningerne imidlertid fra 170 mio. kr. i 2017 til 157 mio. kr. i 2018, hvor antallet af medarbejdere også faldt fra 329 til 305.

På bundlinjen fik Responce et overskud på 11 mio. kr. mod 11,3 mio. kr. i 2017. Det bringer egenkapitalen op på 38 mio. kr., således at Responce nu er et ganske solidt selskab.

Forventer overskud på samme niveau

Falck oplyser, at 2018 har været præget af, at der både i Region Midtjylland og i Region Syddanmark har været afholdt ekstraordinære udgifter til uddannelse af reddere og optag af elever. Herudover har der været afholdt ekstraordinære etableringsomkostninger til it-kontrolsystemer, der kan levere dokumentation af kontraktlige kvalitetsparametre.

Falck forventer i år et økonomisk resultat på niveau med 2018, henset til at der ikke sker ændringer i de indgåede kontrakter med regionerne eller ændringer i betingelserne i kontrakterne.

Annonce