Efter whistleblower-henvendelse: Region opsiger særaftale med Responce

Region Syddanmark har valgt at opsige en særaftale, som regionen i 2017 indgik med ambulanceoperatøren Responce. Aftalen indebærer, at Responce i nogle tilfælde kan tage ambulancer ud af drift om natten. Regionen vurderer selv, at aftalen skaber mere fleksibilitet, men efter en whistleblower-henvendelse er regionen kommet i tvivl om, hvorvidt aftalen er lovlig.

Særaftalen indebærer, at Region Syddanmark har udpeget et antal døgnambulancer, som Responce kan vælge at framelde efter midnat – altså tage ud af drift. Til gengæld skal Responce så levere denne kapacitet på et andet tidspunkt, som regionen vælger.

Døgnambulancer må i de 24 timer, hvor de er til rådighed, kun anvendes til opgaver i den aftalte opgavetid, som f.eks. kan være 12 timer. Når de 12 timer er brugt, må ambulancen resten af døgnet kun anvendes til akutte A-kørsler. Og Region Syddanmark og Responce har så aftalt, at hvis man når frem til midnat, og en af de udvalgte døgnambulancer på det tidspunkt har brugt den tilgængelige opgavetid, så må Responce gerne framelde ambulancen, altså i praksis sende mandskabet hjem inden det ordinære vagtskifte om morgenen.

Til gengæld kan regionen bruge de timer, hvor ambulancen har været frameldt, på et andet tidspunkt. Det kan f.eks. ske ved at bestille et ekstra beredskab om fredagen, hvor der er mere pres på ambulancetjenesten. Dermed indebærer aftalen, at der flyttes kapacitet fra de ikke så travle nattetimer til andre og mere travle perioder. Derfor vurderer regionen da også, at det er en god aftale, som skaber mere fleksibilitet i forhold til planlægning af driften, både på regionens AMK-vagtcentral og hos Responce.

Usikkert om grænse er overskredet

Imidlertid har Region Syddanmark fået en whistleblower-henvendelse om ordningen, og henvendelsen har ført til, at regionen tilsyneladende er kommet i tvivl om, hvorvidt særaftalen er i strid med udbudslovgivningen. Her er udgangspunktet, at man ikke efterfølgende må ændre i en udbudt kontrakt, medmindre der er tale om ændringer til en værdi af under ca. 1,6 mio. kr., der samtidig ikke udgør mere end 10 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt.

Da der er gennemført andre ændringer gennem årene, og det desuden kan være svært at vurdere værdien af den aktuelle særaftale, har regionen nu valgt at opsige aftalen.

Som erstatning for aftalen vil Region Syddanmark overgå til at tilkøbe ekstra beredskaber hos Responce i de perioder, hvor der hidtil er blevet anvendt beredskaber, som var finansieret af omdisponerede timer fra særaftalen. Baseret på tal fra 1. kvartal 2021 vurderer regionen, at det vil give en ekstraudgift på ca. 160.000 kr. i kvartalet. Det kan dog finansieres af regionens indtægter fra bod, hvor Responce i 1. kvartal sendte 373.000 kr. retur til regionen.

Annonce