Falck henter stort overskud i Responce

Den Falck-ejede ambulanceoperatør Responce fik i 2016 et rekordoverskud på 13,4 mio. kr. Året var præget af udviklingen i Region Syddanmark, hvor Responce nu står for ambulancekørslen i Trekantområdet, men også måtte assistere med ekstra beredskaber i andre dele af regionen, hvor BIOS havde problemer med at levere.

Responce havde i 2016 en bruttofortjeneste på 196 mio. kr., mod 115 mio. kr. i 2015. Det gennemsnitlige antal medarbejdere steg fra 183 til 333, og det fik personaleomkostningerne til at stige fra 107 mio. kr. til 177 mio. kr. Efter øvrige omkostninger samt betaling af 3,7 mio. kr. i skat endte Responces bundlinje på et overskud på 13,4 mio. kr. Det er en væsentlig fremgang i forhold til 2015, hvor Responce fik et underskud på 1,1 mio. kr.

Med det seneste overskud er det også lykkedes at ændre en negativ egenkapital på 1,8 mio. kr. til en positiv egenkapital på 14,7 mio. kr. Det skyldes dog også, at Falck har tilført 3,2 mio. kr. til Responces kasse.

Responce-ledelsen med direktør Michael Kjær Sørensen i spidsen noterer i regnskabet, at ”selskabet har i regnskabsåret afholdt ekstraordinære udgifter til kontrakten i Region Syddanmark grundet uforudsete driftsforhold. Selskabet har ligeledes i 2016 haft et ekstraordinært stort kilometerforbrug på kørsel i Region Syddanmark for at opretholde en stabil drift i regionen”. Desuden tilføjer ledelsen: ”Både i Region Midt og i Region Syddanmark har der i 2016 været afholdt ekstraordinære udgifter til uddannelse af reddere og optag af elever”.

Responce forventer, at selskabet også i år får overskud.

Annonce