Falcks hjemmehjælpere smides ud af Københavns Kommune

Hjemmehjælp er et af Falcks nye forretningsområder, men nu er det slut med Falck-hjemmehjælp i København, hvor kommunen har fyret Falck som samarbejdspartner. Årsagen er, at Falck ifølge kommunen ikke har været professionelle. Således har Falck blandt andet udskrevet regninger for hjemmehjælpsbesøg, der ikke har fundet sted, ligesom Falck har glemt at orientere borgere om aflysning af hjemmehjælpsbesøg.

Københavns Kommune har i øjeblikket samarbejde med 12 forskellige leverandører af social hjemmehjælp, og en af de leverandører har været Falck Hjemmepleje. Men nu har Københavns Kommunes socialforvaltning sat samarbejdet med Falck Hjemmepleje i bero, efter at Falck på en række punkter ikke har levet op til de forpligtelser, som følger af de to parters kontrakt.

Falck Hjemmepleje har over for kommunen erkendt, at selskabet ikke har levet op til kontraktens krav.

Det er især krav til dokumentation og regnskab, som Falck Hjemmepleje ikke har levet op til, men der har også været eksempler på, at borgere ikke er blevet orienteret om aflysninger, og at Falck Hjemmepleje ved en fejl har sendt regninger for hjemmehjælp hos borgere, som de ikke har besøgt.

”Det kan være forstyrrende for borgerne at skulle have en ny hjemmehjælper, og det er selvfølgelig ærgerligt for de borgere, som har været glade for Falck Hjemmepleje. Men det er klart, at man som leverandør skal være professionel hele vejen rundt, hvis man vil arbejde for os og for skatteyderne. Det har Falck Hjemmepleje ikke været i denne situation, og derfor er vi nødt til at opsige samarbejdet”, siger visitationschef Svend M. Svendsen fra Københavns Kommune.

”Vi er meget kede af at skulle sige farvel til de københavnske borgere, som er glade for deres hjemmehjælpere fra Falck Hjemmepleje – og det er heldigvis langt størstedelen. Vores fejl skyldes primært problemer i forbindelse med indkøring af et nyt IT-system, og indtil vi har implementeret vores nye system og kvalitetssikret vores organisation fuldt ud, er det en god løsning, at kommunen selv overtager hjemmehjælpen”, siger direktør Palle Grøn Kjeldsen fra Falck.

I første omgang overtager kommunen nu opgaven selv, men borgere, som ønsker en anden leverandør, har mulighed for at vælge mellem de andre leverandører, som kommunen har aftaler med.

I alt havde 153 københavnere valgt Falck som leverandør af hjemmehjælp.

Annonce