Falck fakturerede kommune for hjemmehjælp til for længst afdød borger

Falcks indtog på markedet for hjemmehjælp har udviklet sig til noget, der minder om et mareridt for den danske redningskoncern. Falck har måttet opgive hjemmehjælpen i en række kommuner, og senest har Falck være tvunget til at opsige en kontrakt med Vejle Kommune – ellers havde kommunen fyret Falck. Også i Frederiksberg Kommune er der skarp kritik af Falck, der sidste år blev afsløret i en markant overfakturering af kommunen. Blandt andet sendte Falck en regning for hjemmehjælp til en borger, der på det tidspunkt, hvor hjælpen angiveligt var ydet, havde været død i tre måneder. En anden borger var flyttet på plejehjem et halvt år før det tidspunkt, hvor Falck påstod, at der var ydet hjemmehjælp i borgerens hjem.

Hjemmehjælp var udset til at blive et nyt forretningsområde, som kunne kompensere for de vigende aktiviteter inden for brand og redning, da Falck i 2009 overtog selskabet Dansk Hjemmepleje Service, der skiftede navn til Falck Hjemmepleje.

Allerede året efter blev Falck Hjemmepleje imidlertid ramt af den første skandale, da en bogholder blev sigtet for svig for 2 mio. kr., og Dansk Hjemmepleje Services to stiftere blev derefter bortvist fra deres ledelsesposter i Falck Hjemmepleje. Det udløste et juridisk slagsmål mellem de to stiftere og Falck.

I 2012 blev Falck så fyret som hjemmeplejeleverandør for Københavns Kommune. Årsagen var, at kommunen havde konstateret, at Falck udskrev regninger for hjemmeplejebesøg, som ikke fandt sted, ligesom Falck glemte at orientere kunderne om aflysning af hjemmehjælpsbesøg. Falck forklarede dengang, at problemerne skyldtes vanskeligheder med et nyt IT-system.

Siden da har Falck imidlertid måttet opgive hjemmehjælpen i en række af de kommuner, hvor redningskorpset var repræsenteret. Senest opsagde Falck sin kontrakt med Vejle Kommune, angiveligt fordi kontrakten ikke var lønsom. Efterfølgende er det imidlertid blevet afsløret, at Vejle Kommune ville have fyret Falck, hvis redningskoncernen ikke selv havde opsagt kontrakten. Årsagen var utilfredshed med kvaliteten af Falcks hjemmehjælp, hvor stikprøver havde vist en uacceptabelt høj fejlprocent. Blandt andet kunne kommunen konstatere, at flere af de borgere, som var kunder hos Falck, fremstod usoignerede.

Blandt de kommuner, som har haft problemer med Falck Hjemmepleje, er også Frederiksberg Kommune. Sidste år konkluderede kommunen således, at ”Falck Hjemmepleje overfakturerede kommunen markant”. Blandt de eksempler, som kommunen kunne konstatere, var at Falck havde sendt en faktura på hjemmehjælp til en borger, som var død næsten tre måneder før det tidspunkt, hvor Falck angiveligt havde ydet hjemmehjælp til borgeren. I et andet tilfælde havde Falck opkrævet betaling for hjemmehjælp til en borger, som et halvt år tidligere var flyttet på plejehjem. I alt nåede Frederiksberg Kommune frem til, at Falck på tre måneder havde overfaktureret kommunen med godt 167.000 kr. Falck havde på det tidspunkt 49 kunder på Frederiksberg.

Ifølge Falck er koncernen i dag godkendt til at levere hjemmehjælp i Aarhus, Horsens, Skanderborg, Odense, Assens, Middelfart, Fredericia, Kolding, Ringsted, Sorø, Greve, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Solrød, København, Hvidovre og Frederiksberg kommuner.

Annonce