Falck klar til at træde til hvis Samariten må opgive

Oplysningerne om Samaritens økonomi og den meget store prisforskel mellem Samaritens og Falcks tilbud på ambulancekørselen i Region Sjælland har de seneste dage givet anledning til spekulationer om, hvad der skal ske, hvis Samariten får økonomiske problemer. Region Sjælland har allerede meldt ud, at regionen i så fald er klar til selv at overtage ambulancekørselen, og Falck oplyser nu også, at redningskorpset ikke vil lade regionen og dens borgere i stikken, hvis Samariten får problemer. Internt betegner Falck den opgave, som Samariten står overfor, som umulig.

I en intern orientering til medarbejderne i Falck lægger koncernchef Allan Søgaard Larsen og divisionsdirektør Lars Vester ikke skjul på, at Region Sjællands beslutning er kommet bag på Falck-ledelsen. “Vi havde allerhøjst forventet at kunne miste et område eller måske endda to i Region Sjælland. Det ville ganske vist have betydet, at nogle Falck-folk desværre ville få længere til arbejde, men ellers givet os lejlighed til at understrege, hvem der leverer den bedste kvalitet i Region Sjælland. Sådan blev det ikke. Vi skal nu ind i en proces, hvor vi sammen med de faglige organisationer skal drøfte vores fremtid i Region Sjælland. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at tilbyde spændende job til de af vores dygtige og loyale folk, der ønsker at blive i Falck”, skriver de to Falck-chefer.

Der bliver fra Falck-ledelsens side heller ikke lagt skjul på, at man er stærkt skeptisk overfor den nye konkurrent: “Regionens plan er formentlig, at Samariten overtager ambulancekørslen i Region Sjælland i sommeren 2009. Frem mod overtagelsen skal Samariten med jævne mellemrum mødes med Region Sjælland. På disse møder skal selskabet redegøre for, hvordan forberedelserne til at overtage ambulancedriften skrider frem, og hvordan selskabet vil sikre sig, at regionens krav til responstider bliver overholdt. Det bliver en umulig opgave, for responstiderne kan ikke overholdes med de 300 mand, som Samariten siger, at de stiller med. Magter Samariten ikke opgaven, skal selskabet ganske vist betale en bod til Region Sjælland. Men det hjælper jo ikke de borgere i regionen, der har brug for en ambulance. Og selskabet kan jo kun betale i det omfang, det har penge. I denne situation skal Falck naturligvis som altid vise ansvar. Vi lader ikke Region Sjælland og dens borgere i stikken”.

Allan Søgaard Larsen og Lars Vester udtrykker dog optimisme med hensyn til resultatet af udbuddene i de øvrige regioner. “Heldigvis er de øvrige udbud skruet sammen på en sådan måde, at byderen ikke bare som i Region Sjælland kan ansætte væsentligt færre folk og dermed fremstå langt billigere”, lyder det i den interne orientering til Falcks medarbejdere.

Annonce