Debat: Syddansk ambulancestrategi garanterer ikke driftssikkerhed og robusthed

Foto: Jens Wognsen

Beslutningen om, at kun en mindre del af Region Syddanmarks ambulancekørsel skal i udbud, er yderst vidtgående og hæmmer konkurrencen på ambulancemarkedet. Samtidig går beslutningen direkte imod Danske Regioners anbefalinger til bedre konkurrence på ambulancemarkedet. Det skriver Morten Jung og Katrina Feilberg fra Dansk Erhverv i dette debatindlæg.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til BeredskabsInfo. 

Af Morten Jung og Katrina Feilberg, markedschefer for henholdsvis Offentlig-privat samarbejde og Sundhed og Life Science, Dansk Erhverv

Regionsrådet i Region Syddanmark behandlede mandag den 23. januar 2023 udspillet til den fremtidige ambulancestrategi i regionen. Et flertal i regionsrådet anbefaler strategien for fremtidens ambulancetjeneste, som lægger op til, at regionen fortsætter med at opdele ambulancekørslen i fire delområder, og at regionen fortsat skal stå for driften i delområderne Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland, mens der er planer om et udbud af det resterende delområde, Trekantsområdet.

Fra Dansk Erhvervs side er vi selvfølgelig positive over, at Trekantsområdet står til at blive udbudt til trods for, at blandt andet FOA har argumenteret for, at også dette delområde bør hjemtages. Et udbud gør det, som det fremhæves i regionens strategi, muligt at skabe synergier mellem offentlige og private aktører og høste gevinster i form af innovation og kvalitetsudvikling.

Derfor er det vigtigt, at et flertal i Region Syddanmark fortsat ønsker at prioritere samarbejde med private leverandører.

Regionens strategi stritter i forskellige retninger

Vi deler også flertallets ønske om, at ambulancetjenesten bør være kendetegnet ved robusthed og driftssikkerhed.

Derfor undrer det os, at regionen lægger op til på forhånd at hjemtage tre af fire delområder. For robusthed og driftssikkerhed vil også kunne opnås gennem et udbud, hvor regionen kan vægte netop robusthed som et parameter, der er afgørende for, hvem der tildeles opgaven. Så hvis regionen er overbevist om, at de kan levere den mest robuste ambulancetjeneste, vil det være oplagt at forsøge at bevise dette i lige konkurrence med private operatører.

Samtidig står hjemtagningen i kontrast til de øvrige regioner, som ganske vist også har hjemtaget dele af ambulancekørslen, men som udbød i alle områder og stadig har bevaret private operatører i minimum 40 pct. af delområderne. Region Syddanmarks beslutning er derfor yderst vidtgående og hæmmer konkurrencen på ambulancemarkedet. Endeligt går beslutningen også direkte imod Danske Regioners 18 anbefalinger til bedre konkurrence på ambulancemarkedet fra 2018.

Hjemtagning garanterer ikke driftssikkerhed og robusthed

Et afgørende element til at vurdere driftssikkerhed for en ambulanceoperatør er nedetid, som er udtryk for de perioder, hvor en ambulance ikke er til rådighed for vagtcentralen. I regionerne er der flere eksempler på, hvordan de regionale ambulanceselskaber har betydeligt mere nedetid end private leverandører.

Der kan altså klart stilles spørgsmålstegn ved påstanden om, at et regionalt ambulanceselskab automatisk er garant for driftssikkerhed og robusthed. Derfor opfordrer vi fra Dansk Erhvervs side til, at regionen overvejer at udbyde alle fire områder, så der netop er garanti for, at regionen vælger de mest driftssikre, robuste og kvalitetsfulde tilbud.

Det gode samarbejde bør prioriteres

Spørgsmålet om nedetid har også skabt en ulige konkurrencesituation mellem offentlige og private aktører i flere regioner, hvor regionens egen leverandør eksempelvis ikke betaler bod for nedetid, mens private leverandører tilsvarende er blevet efterladt med store boder for nedetid.

Derfor håber vi, at Region Syddanmark vil prioritere, at en ny leverandør ikke ender i en tilsvarende situation, så alle parter kan forvente nøjagtigt de samme konkurrenceforhold. Det vil skabe et stærkt fundament for et godt offentlig-privat samarbejde om netop at sikre borgerne en driftssikker og robust ambulancetjeneste.

Annonce