Brandchef forudser sammenbrud i ambulancetjenesten

Hovedbrandstationen i København.

“Det er rigtig ærgerligt, og desværre hvad vi havde frygtet”, siger Københavns brandchef, Jan Axlev, om resultatet af udbuddet, hvor Københavns Brandvæsen mistede al ambulancekørsel. Samtidig er brandchefen særdeles direkte i sin vurdering af udsigten for den fremtidige ambulancetjeneste i Region Hovedstaden: Kombinationen af udbud, ny vagtcentral og nyt kommunikationssystem vil i sidste instans medføre et sammenbrud af den samlede ambulancetjeneste i regionen.

Allerede tilbage i august varslede brandchefen i et notat til overborgmester Ritt Bjerregaard, at regionens udbud ville betyde, at Københavns Brandvæsen som offentlig virksomhed ikke kunne give et attraktivt bud. Regionens udbud indeholder nemlig et omfattende bodsystem, som kan udgøre op til 20 % af kontraktsummen. “Og det kan vi ikke byde Københavns borgere at skulle dække. Derfor har vi ikke kunnet afgive et konkurrencedygtigt bud hvad angår prisen”, siger Jan Axlev.

I forhold til antallet af ambulancer beklager Jan Axlev, at regionen kun i begrænset omfang har lyttet til de indvendinger, som bl.a. overborgmester Ritt Bjerregaard er kommet med. Indvendinger der også omhandler terrorberedskabet, som kan blive væsentligt svækket. “Når udbudet træder i kraft, vil der – såfremt der ikke vælges fuldt tilkøb i regionen (pt. ikke oplyst) – være færre akutambulancer med uddannet personale på gaden end der er i dag. Det forringede beredskab vil give en betydelig forøgelse af responstiden, som i gennemsnit i dag i København er på 5 min. 30 sek.”, siger Jan Axlev.

Udover at miste ambulancetjenesten, mister Københavns Brandvæsen også sin vagtcentral, som i dag disponerer ambulancerne i hele Københavns Kommune. Regionen ønsker selv at disponere samtlige ambulancer i regionen og hjemtager derfor opgaven. Det kan få store konsekvenser for de leverandører, der nu er valgt til at køre ambulancerne i regionen, vurderer Jan Axlev.

“Det betyder, at nyt og uerfarent personale skal varetage disponeringen allerede fra næste sommer, og med den nye opdeling af ambulanceberedskabet, hvor der ikke længere er opbakning af sygetransportvogne med personale der har samme uddannelse som på akutambulancerne, vil enkelte fejldisponeringer af ambulancerne kunne få alvorlige konsekvenser for borgerne”, siger brandchefen.

På den tekniske side påtager regionen sig at sætte deres radioer i samtlige ambulancer, ligesom de indkøber al teknik til den nye vagtcentral. Den nye teknik skal virke ved den nye vagtcentrals driftsstart den 1. juni 2009. Men Københavns Brandvæsen vurderer, at det ikke vil være muligt at bringe den nye teknologi i anvendelse til opstartstidspunktet. Det er blandt andet uklart, om der er en fælles tidsplan mellem udbyderen (Økonomistyrelsen) og leverandøren.

“Erfaringerne hos os er, at det tager minimum 1 til 2 år at få en sådan ny teknologi til at fungere optimalt på en vagtcentral. Dette sammenholdt med, at vagtcentralens personale antageligt vil mangle erfaringer på netop dette område, kommer til at betyde, at disponeringen ikke vil fungere optimalt i lang tid, og det vil i sidste instans medføre et sammenbrud af den samlede ambulancetjeneste i regionen”, lyder den ildevarslende forudsigelse fra Jan Axlev.

Annonce