Falck: Utilfredsstillende lønsomhed i ambulancedriften

Google Maps

Økonomien i Falcks danske ambulancetjeneste er under pres, fordi de færre sygehuse betyder længere og dermed mere tidskrævende transporter. Med den nuværende aftale mellem Falck og amterne er amternes ekstra betaling for længere transporter ikke tilstrækkelig til, at dække Falcks ekstra omkostninger, og Falck ser derfor frem til det kommende udbud af ambulancetjenesten. Men bortset fra ambulancetjenesten havde Falck et godt 1. halvår med et driftsoverskud på 202 mio. kr. og en omsætning, der steg med godt 11% til 2,6 mia. kr.

Falck betegner selv 1. halvårs resultat som meget tilfredsstillende og på højde med forventningerne. Hovedparten af væksten stammer fra vækst i den eksisterende forretning indenfor alle forretningsområder. Resultat af den primære drift (EBITA) steg med 45,3% til202 mio. kr., overskudsgraden steg fra 6,0% til 7,8% og resultat før skat blev 194 mio. kr., svarende til en stigning på 56,1%.

“Falck har opnået et tilfredsstillende resultat uden svage punkter for første halvår. Vi har fortsat den markante forretningsmæssige udvikling, som vi påbegyndte i 2005”, siger Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen. Stigningen i overskudsgraden skyldes overvejende forbedringer af lønsomheden i den bestående del af forretningen båret af den markante organiske vækst, og er kun i begrænset omfang påvirket af virksomhedsopkøb.

Fremgangen har været at finde i alle Falcks fire forretningsområder (Assistance, Redning, Healthcare og Træning) og i stort set alle de 12 lande, hvor Falck har aktiviteter. Den internationale andel af omsætningen fortsat stigende i overensstemmelse med Falcks planlagte internationalisering.

Falck lider dog fortsat under den utilfredsstillende lønsomhed i ambulancedriften i Danmark, der udgør en stor del af koncernens samlede danske aktivitet. “I 2006 er den danske ambulancetjeneste sat under yderligere pres på grund af ændringerne i sygehusstrukturen i Danmark med færre akutte sygehuse og længere transporter. Det kræver flere ressourcer fra Falcks side og flere specialuddannede ambulancemedarbejdere, og vi har derfor intensiveret vores rekrutterings- og udviklingsprogram. Det medfører øgede omkostninger, uden at indtjeningen inden for dette område følger med fuldt ud. Vi har derfor et stærkt behov for, at regionernes planlagte ambulanceudbud som planlagt bliver gennemført i 2007”, siger Allan Søgaard Larsen.

“Alt tyder på, at fremgangen kan fortsætte for hele 2006. De opkøb, som vi har foretaget, nåede kun at få begrænset eller ingen indflydelse på regnskabet for første halvår. Vi har fortsat mange nye og lovende projekter i støbeskeen i alle forretningsområderne, både i Danmark og i andre lande. Vi har gennemført mindre virksomhedsopkøb i første halvår, og vi forventer at kunne gennemføre flere i andet halvår. Desuden håber vi at kunne få de norske konkurrencemyndigheders endelige godkendelse af købet af assistanceselskabet Viking med aktiviteter i Norge, Sverige og Finland”, siger Allan Søgaard Larsen.

Annonce