Falck står til at miste brandslukningen i Kjellerup

Alt tyder på, at Falck fra 1. januar 2008 mister brandslukningen i den tidligere Kjellerup Kommune, som i forbindelse med kommunalreformen blev en del af Silkeborg Kommune. Den nye kommune har fire brandstationer, hvoraf de tre allerede i dag drives i kommunalt regi, mens Falck de sidste 45 år har stået for brandslukningen i Kjellerup. Kommunen forventer ikke at spare penge på selv at overtage brandslukningen, men man afviser at lade Falck byde på en forlængelse af kontrakten.

Silkeborg Kommune har udover hovedstationen i Silkeborg kommunale hjælpebrandstationer i Fårvang og Them, som ligger i de tidligere Gjern og Them kommuner. De to kommuner betalte i 2006 hhv. 1,3 og 1,1 mio. kr. til Silkeborg Kommune for varetagelse af brandslukningen samt brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, brandforebyggelse, myndighedsbehandling, rådgivning, servicecenteropgaver (vagtcentral) og opsætning af brandhaner. Falck får i 2007 i alt 1,6 mio. kr. for driften af brandstationen i Kjellerup, hvor beredskabet består af autosprøjte, tankvogn og 16 deltidsbrandfolk.

Allerede fra årsskiftet blev beredskabet i Kjellerup reduceret, idet den nye kommune opsagde en aftale om placering af en lifttender i Kjellerup. I stedet blev der stationeret en ældre, kommunal stigevogn i Kjellerup, som Falck kan anvende vederlagsfrit. Samtidig blev der etableret en fælles indsatsledervagt i kommunen, og Kjellerups hidtidige aftale med Falck om delvis varetagelse af indsatsledervagten blev opsagt.

Alt tyder på, at der i Silkeborg er politisk flertal for, at brandslukningskontrakten med Falck ikke skal forlænges, når den udløber 31. december 2007. I stedet vil man etablere en kommunal brandstation, der skal overtage deltidsbrandfolkene og eventuelt også køretøjerne. Silkeborg Kommune forventer ikke, at overgangen til kommunal drift vil give en besparelse – man vurderer foreløbigt, at en kommunal brandstation vil kunne drives for samme pris som i dag betales til Falck.

Annonce