Falck: Vi var billigere end Samariten

Efter et udbud mister Falck halvdelen af de fire ambulanceområder i Skåne, hvor det danske redningskorps i dag udfører ambulancekørslen for Region Skåne. I det ene ambulanceområde hjemtager regionen ambulancekørslen, mens svenske Samariten vandt udbuddet i det andet område. Men ifølge Falck er det Region Skånes indlagte begrænsninger i udbuddet, som betyder, at Samariten overtager et område fra Falck. For Falck gav faktisk det billigste tilbud, også i dette område, men fordi hver leverandør maksimalt kunne få to områder, må regionen nu betale Samariten 2,9 mio. kr. mere end det, som Falck havde budt.

Regionen Skåne havde indlagt den begrænsning i udbuddet, at en enkelt leverandør makismalt kunne få tildelt to af de tre områder, som var i udbud, således at man var sikker på at få mindst to leverandører. Og da Falck afgav det billigste tilbud i alle tre områder, var konsekvensen, at måtte Falck vælge, hvilke to områder, som man ønske at fortsætte i. Det blev Sydvestlige Skåne (Malmø/Trelleborg) og Østlige Skåne (Kristiansstad/Hässleholm), som tilsammen bebos af 622.000 borgere.

Som følge af begrænsningen fik Falcks tidligere rival fra det danske marked, Samaritten, tildelt området Mellemste Skåne (Lund/Ystad). Også Samaritten bød på alle de tre mulige områder, men var altså ikke billigst i nogen af dem. Ifølge Falck var det danske redningskorps 2,9 mio. danske kr. billigere end Samariten i det område, som Samaritten blev tildelt.

Den samlede omsætning for ambulancedriften i de tre områder er på 360 mio. danske kr. om året.

Falcks kontrakter træder i kraft fra september 2013 og løber til udgangen af januar 2018 med mulighed for tre års forlængelse. Falck skal endvidere drive ambulancetjenesten i området Mellemste Skåne (Lund/Ystad) frem til februar 2015, hvorefter det overlades til Samariten for perioden februar 2015 til udgangen af januar 2018 med mulighed for tre års forlængelse.

”Vi er særdeles tilfredse med, at Region Skåne vurderer, at Falck lever op til regionens høje krav til kvalitet, samtidig med at vores pris er konkurrencedygtig”, siger direktøren for Falck Ambulans, Sven Engquist.

Annonce