Ambulancekonkurs kan koste hver redder over 100.000 kr.

Konkursen hos den svenske ambulanceoperatør Sirius Humanum tegner til at blive særdeles dyr for mange af de ambulancereddere og -sygeplejersker, som nu arbejder hos Falck, der overtog ambulancekørslen i marts. Reddernes opsparede ferie og afspadsering går nemlig tabt på grund af konkursen, og en ny opgørelse viser, at der er reddere, som mister over 100.000 svenske kr.

Redderne hos Sirius Humanum har alle fået tilbudt job hos Falck, og deres tilgodehavende løn dækkes af det svenske modstykke til Lønmodtagernes Garantifond. Men fonden dækker ikke den ferie og afspadsering, som medarbejderne havde sparet op, og for mange redderes vedkommende er der tale om afspadsering, der er sparet op siden 2009. De pressede forhold hos Sirius Humanum gjorde det nemlig svært at afvikle ferie og afspadsering.

Tilsammen står redderne til at tabe omkring 5 mio. svenske kr., og for de fleste er tabet på mellem 30.000 og 80.000 svenske kr. Men en del reddere har over 100.000 kr. til gode, og ironisk nok er det de mest hjælpsomme og fleksible reddere, som lider det største tab, fordi de har taget ekstra vagter og ofret ferie for at få vagtplanerne til at hænge sammen.

Det var Region Skåne, som havde kontrakt med Sirius Humanum om ambulancekørsel, og flere regionspolitikere har givet udtryk for, at regionen burde holde reddernes skadesløse. Det har Region Skåne dog afvist, da regionen ikke mener, at der er hjemmel til at udbetale kompensation til de privatansatte reddere.

Annonce