Flyvevåbnet: Lægehelikoptere er overflødige

Arkivfoto: VFK

Flyvevåbnets redningshelikoptere kan klare langt flere opgaver for det danske sygehusvæsen, end det hidtil har været tilfældet. Derfor betragter chefen for Flyvevåbnets Redningscenter, major Ove Urup-Madsen, det som overflødigt at investere 80 millioner årligt i nye, lægebemandede helikoptere. Han mener, at de mange millioner ville gøre mere gavn, hvis de blev investeret i flere ambulancer.

“Vi klarer i forvejen en hel del sygetransporter. Og min personlige mening er, at vi sagtens kan overkomme endnu flere, hvis opgaven bliver defineret af politikerne. Det er overhovedet ikke noget problem. Vi råder over både det nødvendige mandskab og materiel”, siger Ove Urup-Madsen til Nordjyske Stiftstidende.

Ove Urup-Madsen har lidt svært ved at se logikken i, at amtsrådsforeningens sundhedsudvalg overvejer at anskaffe tre-fire lægebemandede helikoptere som en integreret del af ambulancetjenesten i hele Danmark. Helikopterne skal dels sørge for, at en læge hurtigt er fremme ved ulykkesstedet, dels at patienten hurtigt bliver transporteret til et sygehus med den bedste lægefaglige ekspertise. Eksempelvis bliver nordjyder med alvorlige forbrændinger ofte sendt videre til Rigshospitalet i København. Men faktum er altså, at flyvevåbnets helikoptere allerede i dag udfører den slags transporter og er parate til at rykke hurtigt ud, når det er nødvendigt. Der går kun cirka 15 minutter, fra alarmen lyder til en helikopter er på vingerne. Med ombord er der altid en læge.

“Jeg har svært ved at forestille mig, at det kan gøres ret meget mere effektivt, medmindre helikopteren er stationeret på sygehuset og der altid står en læge klar til at smide alt, hvad han eller hun har i hænderne”, konstaterer Ove Urup-Madsen i Nordjyske Stiftstidende.

“Min personlige holdning er, at de mange millioner, som amtsrådsforeningen overvejer at anvende til helikoptere, nok ville gøre mere gavn, hvis de eksempelvis blev brugt på flere ambulancer. Infrastrukturen i Danmark er nu engang sådan, at en ambulance som regel vil være lige så hurtigt fremme ved et ulykkessted som en helikopter”, siger Ove Urup-Madsen til Nordjyske Stiftstidende.

Flyvevåbnet råder over i alt otte redningshelikoptere – dobbelt så mange som amtsrådsforeningens sygehusudvalg overvejer at anskaffe. “Reelt har vi fem-seks helikoptere til rådighed, da der altid er et par stykker til eftersyn. Når jeg hører om de overvejelser, der er om at købe fire ambulancehelikoptere er et af de spørgsmål jeg stiller mig selv da også, om politikerne har taget højde for, at mindst en af dem altid vil være på værksted”, siger Ove Urup-Madsen til Nordjyske Stiftstidende.

Flyvevåbnet står netop foran udskiftning af sine redningshelikoptere med otte nye. Sammen med yderligere seks nye helikoptere er der tale om en samlet investering på tre milliarder kroner. Flyvevåbnets helikoptere gennemfører cirka 250 sygetransporter årligt i Danmark.

Annonce