Usikkerhed om den nye lægehelikoptertjeneste

Arkivfoto: Lasse Christiansen

En kendelse fra Klagenævnet for Udbud har skabt usikkerhed om, hvorvidt den nye landsdækkende lægehelikoptertjeneste som planlagt kan starte op den 1. oktober 2014. Klagenævnet har nemlig fastslået, at regionernes beslutning om at tildele kontrakten til Norsk Luftambulanse skal annulleres, fordi regionerne overtrådte udbudsreglerne. Men regionerne mener, at samarbejde med den norske leverandør alligevel kan fortsætte.

Der er tale om en kompliceret sag, hvor klagen til Klagenævnet for Udbud ikke er indgivet af nogen af de fire firmaer, der i maj 2013 blev prækvalificeret til at byde på opgaven med at drive den landsdækkende lægehelikoptertjeneste.

Klagen kommer fra de to svenske selskaber Scandinavian Air Ambulance Holding AB og Scandinavian MediCopter AB. Scandinavian Air Ambulance Holding ejer halvdelen af selskabet Falck Air Ambulance A/S, som bød på opgaven. Resten af dette selskab ejes af Falck. Af selskabets tilbud fremgik det, at man ville anvende tre underleverandører: Falck, Falcks eksisterende lægehelikopterselskab samt Scandinavian MediCopter.

Klagenævnet når frem til, at Scandinavian Air Ambulance Holding ikke kunne indgive en klage, fordi de alene var ejer af Falck Air Ambulance – og at det dermed ville være Falck Air Ambulance, som i givet fald skulle klage. Men som underleverandør kunne det andet svenske selskab, Scandinavian MediCopter, derimod godt klage, og derfor er klagen blev behandlet af klagenævnet.

Regioner brugte uegnet pointmodel

Efter at have behandlet klagen har klagenævnet afgjort, at regionerne havde lavet en model til evaluering af tilbuddene, som ikke var egnet til formålet – nemlig at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I evalueringen af tilbuddene vægtede det enkelte tilbuds økonomi 30 %, men regionernes pointskala gjorde, at økonomien i tilbuddene reelt ikke fik nogen betydning.

Under sagens behandling forsøgte regionerne at få Falck Air Ambulances tilbud erklæret for ukonditionsmæssigt, selv om regionerne i første omgang havde accepteret tilbuddene. Hvis tilbuddene blev erklæret ukonditionsmæssige, ville det medføre, at den uegnede pointmodel ikke længere var et problem.

Ifølge regionerne var problemet med Falcks tilbud, at de tre primære helikoptere, som skulle anvendes, ikke ville kunne være fuldt færdigkonfigurerede to måneder før driftsperiodens start. Men den indvendig afviste klagenævnet med henvisning til, at regionerne alene havde krævet, at der kunne foretages en leveringsbesigtigelse de to måneder før start, og at det ikke var det samme som et klart og entydigt krav om, at helikopterne på det tidspunkt skulle være fuldt færdigkonfigurerede. Samtidig påpegede klagenævnet, at regionerne flere gange – i forbindelse med, at tilbudsgiverne stillede spørgsmål til udbudsmaterialet – havde haft lejlighed til at præcisere deres krav, men at det ikke var sket.

Derefter besluttede klagenævnet, at regionernes beslutning om at tildele lægehelikopterkontrakten til Norsk Luftambulanse er annulleret. Samtidig skal regionerne betale 60.000 kr. i sagsomkostninger til Scandinavian MediCopter.

Usikre konsekvenser

Det er imidlertid usikkert, hvad konsekvensen af klagenævnets beslutning bliver. Det ligger fast, at Scandinavian MediCopter på baggrund af beslutningen kan anlægge en erstatningssag mod regionerne. Men hos regionerne lægger man vægt på, at klagenævnet ikke har taget stilling til, hvem den rigtige vinder af udbuddet var. Og regionerne mener, at den uegnede pointmodel ikke har haft indflydelse på resultatet – udbuddet ville under alle omstændigheder være blevet vundet af Norsk Luftambulanse. Derfor mener regionerne selv, at de kan fortsætte samarbejde med den norske leverandør, så lægehelikoptertjenesten kan starte den 1. oktober 2014.

”Vi mener, vi har gennemført et godt og sobert udbud og er selvfølgelig rigtig ærgerlige over nævnets afgørelse. Men vi kan ikke se, at den indebærer, at vi skal afblæse det arbejde med at få helikoptere på vingerne i Billund, Skive og Ringsted, som allerede er langt, og som vil blive til stor gavn for patienterne. I forbindelse med udbuddet brugte vi flere andre pointmodeller, for at efterprøve vores beregninger. Og her var resultatet det samme”, siger Christian Boel, der er formand for den fællesregionale styregruppe for udbuddet af lægehelikopterne.

I dag mødes styregruppen for at diskutere nævnets afgørelse nærmere. Men Christian Boel forestiller Christian Boel sig alene, at konsekvensen af afgørelsen vil blive et krav om erstatning – og kun, hvis Scandinavian MediCopter kan påvise, at de har lidt et tab.

Annonce