FOA: Ambulancekørsel skal ikke sendes i udbud

I den kommende tid skal politikerne i Region Syddanmark tage stilling til, om regionens ambulancekørsel helt eller delvist skal sendes i udbud. Hos FOA, der organiserer de offentligt ansatte ambulancereddere, er holdningen klar: Udbud af ambulancedriften skaber flugt fra faget, og derfor ligger opgaven bedst hos regionerne og ikke hos private operatører.

FOA organiserer ambulanceredderne hos det offentlige Ambulance Syd, der overtog ambulancedriften i størstedelen af Region Syddanmark efter BIOS’ konkurs i 2016. Resten af ambulancedriften i regionen varetages af det Falck-ejede Responce, hvor redderne er organiseret i 3F.

Responce har en kontrakt, der udløber 31. august 2025. Derfor skal regionens politikere i løbet af efteråret drøfte, om hele eller dele af ambulancetjenesten skal i udbud, når Responce-kontrakten udløber.

Først nu ro efter seks år

Ikke helt overraskende mener FOA, at Ambulance Syd skal fortsætte med at køre de syddanske ambulancer.

“Vi oplever, at udbud af ambulancedriften skaber flugt fra faget. Det er en af årsagerne til, at vi lige nu oplever en så massiv mangel på ambulancepersonale. Usikkerheden ved ikke at vide, hvilken arbejdsgiver, man kører for, spiller en kæmpe rolle, hvad enten den nye arbejdsgiver er offentlig eller privat, og frygten for at en ny aktør kommer på banen og skal bruge flere år på at lære markedet at kende, spiller også ind”, siger Thomas Brücker, der er næstformand i Teknik- og Servicesektoren i FOA.

“Nu er der gået seks år, siden Region Syd hjemtog opgaven efter balladen med BIOS, og der er først nu ved at falde ro på og styr på driften og på hele organisationen. Derfor er det mig en gåde, at man fra politisk side er villig til at kaste seks års hårdt arbejde over bord og igen gamble med ambulancepersonalets mentale trivsel og i sidste ende med borgernes tryghed”, siger Thomas Brücker.

Ingen reel konkurrence på markedet

FOA opfordrer politikerne i Region Syddanmark til at få skabt ro og tryghed om de områder, der allerede er hjemtaget af regionen, og til en konstruktiv dialog om, hvad der skal ske med de andre områder, når de nuværende kontrakter løber ud.

Lad os en gang for alle få slået fast, at ambulancedriften ligger bedst i regionerne og ikke hos private entreprenører. Vi har af flere omgange konstateret, at der ingen reel konkurrence er på ambulancemarkedet. Derfor er politikernes ønske og argument om billigere ambulancedrift via udbud et fatamorgana der har modsatte effekt. Vi mener, at regionerne skal bruge de gode erfaringer de har og hjemtage når mulighederne byder sig. Det er til gavn for borgere borgerne, ambulancepersonalet og økonomien”, siger Thomas Brücker.

Annonce