Har fundet baser til tre nye akutbiler

Foto: Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har tidligere på året sat tre nye akutbiler i drift. De anvendes primært til præhospital visitation (PHV), men også som traditionelle akutbiler ved livs- og førlighedstruende hændelser. I første omgang har de haft midlertidige baser, men nu er der fundet placeringer til permanente baser i Helsinge, Dragør og Skibby.

I december 2022 fik Region Hovedstaden midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til et styrket akutberedskab, således at regionen kunne sætte tre ekstra akutbiler i drift. De tre akutbiler blev sat i drift henholdsvis den 1. maj 2023 i Dragør Kommune og den 1. juni 2023 i Frederikssund Kommune og Gribskov Kommune.

Herudover er der i regionens nye budget afsat 2,2 mio. kr. i 2024 og herefter 3,8 mio. kr. årligt til en ekstra akutbil. Akutbilen kan indsættes, hvor behovet er størst, hvilket oftest er i Nordsjælland.

De nye akutbiler er på nogle områder traditionelle akutbiler. De er således enmandsbetjente, idet de bemandet med en paramediciner, og de kan rykke ud ved livs- og førlighedstruende hændelser. Men de anvendes primært til præhospital visitation (PHV). PHV-funktionen giver mulighed for at tilbyde en borgernær behandling i situationer, hvor en ambulance med udrykning ikke vurderes at være det bedste tilbud for borgerens situation, og den kan på den måde være med til at frigive ambulancer til mere akutte opgaver.

Svært at finde lokaler

Oprindeligt blev akutbilerne placeret på midlertidige lokationer: Ambulancebasen i Helsinge, ambulancebasen i Hvidovre og hospitalet i Frederikssund. Det havde nemlig ikke været muligt for Region Hovedstadens Akutberedskab at finde placeringer, som leverede op til krav og ønsker til faciliteter.

Men nu er der så fundet permanente placeringer til alle tre akutbiler. De placeres på henholdsvis Helsingegård Plejecenter i Helsinge, et pavillonbyggeri bag rådhuset i Dragør og ved en lejlighed med to værelser i et tidligere plejehjem i Skibby.

De tre nye akutbiler har i juni og juli 2023 i gennemsnit haft 15 daglige disponerede kørsler. I 87 pct. af de hændelser, hvor akutbilerne har været den eneste præhospitale enhed, har der ikke været genkontakt til Akutberedskabet indenfor 48 timer. Det kan ifølge Akutberedskabet indikere, at akutbilerne er et relevant supplement til ambulancerne. Fremadrettet er der en forventning om, at akutbilerne vil kunne overtage en del af de B-kørsler, som ikke nødvendigvis kræver en ambulance. Akutbilerne kan dermed frigive ambulancer til andre og mere akutte opgaver.

Annonce