Voldsoffer med kraniebrud ventede en time på ambulancen

En 20-årig kvinde, der efter et overfald havde fået kraniebrud, brækket kravebenet og fået hul på trommehinden, måtte tidligere på måneden vente i en time på en ambulance. Flere forbipasserende ringede 112, men den sundhedsfaglige visitator på Region Hovedstadens AMK-vagtcentral afviste at sende en ambulance, da visitatoren vurderede, at kvinden blot var beruset og selv kunne tage en taxa hjem. Regionen mener, at visitatoren handlede korrekt.

Det er Politiken, som beskriver, hvordan en ung mandlig forbipasserende forgæves forsøgte at overtale den sundhedsfaglige visitator på AMK-vagtcentralen i Herlev til at sende en ambulance, efter at han omkring kl. 4 om morgenen havde fundet en unge kvinde liggende på jorden i H. C. Ørstedsparken i det indre København.

Kvinden lå stærkt frysende, hyperventilerende og jamrende på den kolde jord i parken, men først efter at den mandlige forbipasserende havde hentet sin kæreste, som foretog endnu en 112-opringning, lykkes det at overbevise vagtcentralen om, at der var brug for assistance. Under samtalen, der varer otte minutter, spurgte den sundhedsfaglige visitator blandt andet, om kvinden ikke selv kunne komme hjem derfra. ”Hun lyder, som om hun godt kan gå ud og tage en taxa og gå hjem”, siger visitatoren om kvinden, der senere viste sig at have kraniebrud og andre alvorlige skader.

Første opringning til alarmcentralen skete kl. 4.16, men først kl. 5.15 ankom en ambulance uden udrykning, hvorefter kvinden kørtes til Rigshospitalets Traumecenter.

”Det er dybt frustrerende og utilfredsstillende, at det skal være så svært at få fat i en ambulance. Da jeg ringede til alarmcentralen, blev det hurtigt min opgave at vurdere, hvor alvorlig situationen var, og om pigen havde været udsat for et overfald, voldtægt eller en ulykke. Det er jeg ikke fagligt kompetent til. Det var meget ubehageligt at stå med ansvaret alene i så lang tid”, siger den forbipasserende, Mike Friis Østergaard, til Politiken.

Ifølge Region Hovedstadens akutchef, Freddy Lippert, er 112-opkaldet imidlertid håndteret helt efter bogen. ”Jeg har selv lyttet båndene igennem, og det er en vanskelig sag, men den er håndteret efter de retningslinjer, vi har for, hvornår vi sender ambulancer. I første samtale lyder det alene, som om der er tale om en beruset person. Der er desværre ikke noget af det, vi får at vide i den første samtale, som tyder på akut sygdom eller tilskadekomst”, siger akutchefen.

Annonce