Midlertidig akkreditering til Falcks ambulancer i Hovedstaden

Arkivfoto: WPCOM/HEB

Det lykkedes ikke fuldt ud Falck at få fornyet redningskorpsets akkreditering for ambulancetjenesten i Region Hovedstaden i første forsøg. Et mindre problem med risikostyringen gør nemlig, at der skal indsendes yderligere dokumentation – og i mellemtiden har Falck fået en midlertidig akkreditering. Der er dog stor ros fra surveyteamet til Falcks organisation.

Falcks ambulancetjeneste i Region Hovedstaden har haft besøg af et surveyteam som led i den fornyede akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), der er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. Surveyteamet består af fagpersoner, som til daglig arbejder i sundhedsvæsenet, men som også er uddannede til at varetage denne særlige opgave.

I Region Hovedstaden konkluderer surveyteamet, at Falck lever op til alle relevante standarder i kvalitetsmodellen – med en enkelt undtagelse. Det gælder spørgsmålet om risikostyring, hvor der ved vurdering af, om standarden er opfyldt, skal lægges vægt på fire området. Et af dem er: ”Ved interview med ledere kan de redegøre for, hvordan man får et samlet billede af risikostyringen og henvise til dokumenter, der beskriver risikosituationen”. Her konstaterer surveyteamet, at standarden i betydelig grad er opfyldt, men tilføjer: ”Der gennemføres risikovurderinger på udvalgte områder, men uden systematik, hvilket gør, at det er vanskeligt at skaffe et samlet billede”.

Derfor skal Falck nu inden for de næste tre måneder indsende dokumentation for, at standarden er opfyldt. I mellemtiden har redningskorpset fået en midlertidig akkreditering.

Der er dog generelt stor ros til Falck fra sureveyteamet, der sammenfattende konkluderer følgende:

”Ambulanceleverandør Falck Danmark, Region Hovedstaden er en professionel organisation med en ledelse, som har klare og fokuserede mål og strategier og et personale, som er fagligt kompetent, engageret, og som udviser ro, omsorg og professionalisme i mødet med patienten. Vi finder en organisation præget af éntydige og klare beslutningsveje fra strategiske målsætninger til beslutninger omkring patienten. Der er kompetenceudvikling på alle niveauer i organisationen, og der er en kultur med korpsånd og høj grad af ansvarlighed overfor opgaven, virksomheden og hinanden”.

Annonce