Har fundet placering til ny akutlægehelikopters base

Arkivfoto: Anna Marin

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning – som hører under de fem regioner – har nu fundet en placering til den base, som skal anvendes af den fjerde akutlægehelikopter. Basen placeres ved Vester Hjermitslev i Jammerbugt Kommune, hvor regionerne nu beder kommunen om at ændre lokalplanen for et areal på 20.000 m2. Basen ventes klar i slutningen af 2020.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 45 mio. kr. pr. år fra 2019 og frem til en udvidelse af Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning med et fjerde helikopterberedskab, der blandt andet skal sikre bedre dækning af Nordjylland. Den 29. juni 2018 blev der indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om, at den fjerde akutlægehelikopter skal have permanent base ved Saltum i Jammerbugt Kommune.

Det er Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, der varetager driften af landets akutlægehelikoptere på vegne af de fem regioner, og det er derfor helikopterordningen, der har ansvar for etablering og efterfølgende drift af helikopterbasen.

Analyse har vist den bedst egnede placering

Helikopterordningen har i samarbejde med Jammerbugt Kommune gennemført en lokaliseringsanalyse for at finde den bedst egnede baseplacering.

Der er lagt vægt på størst mulig afstand til naboer, flyvning udenom nærliggende byer og sommerhusområder, planmæssige forhold og jordbundsforhold. Andre væsentlige kriterier for valg af placering har været at sikre hurtig take-off og fremflyvning til patienterne, at placeringen understøtter størst mulig sikkerhed og pålidelighed, samt at placeringen lever op til krav for godkendelse ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ved valget af arealet ved Vester Hjermitslev er der konkret lagt vægt på, at arealet ligger i et stort og relativt fladt område, hvor der er minimalt behov for terrænregulering, og at der ikke er nærliggende hindringer, som eksempelvis vindmøller og højspændingsledninger, der kan udgøre barrierer for udflyvning.

Det militære skydeterræn ved Tranum har haft væsentlig betydning for valg af placering grundet en omkringliggende bufferzone, hvor der ikke må anlægges en helikopterbase, samt at flyvekorridorer skal etableres udenom bufferzonen. Derudover har helikopterordningen været i dialog med Forsvaret om overflyvning af området, og det er aftalt, at der udarbejdes en samarbejdsaftale om lukning af skydeområdet ved overflyvning.

Byggeri ventes klar inden udgangen af næste år

Selve heliporten etableres som en cirkulær landingsplads på et areal på 19 x 19 m, hvor der vil være en cirkulær sikkerhedszone med en ydre diameter på 34 m, som er opbygget af stabilgrus eller lignende og beklædt med græs.

Bygningerne ved basen vil bestå af en hangar på ca. 400 m2 med tilhørende ca. 300 m2 mandskabsbygning. Hangaren vil blive ca. 8 m høj og mandskabsbygningen ca. 4 m høj.

Det ventes, at de nødvendige ændringer i Jammerbugt Kommunes kommuneplan og lokalplan kan være på plads i april 2020. Herefter følger udbudsproces og anlæggelse af basen, som forventes afsluttet inden udgangen af 2020, hvorefter den fjerde helikopter vil begynde at flyve fra basen. Indtil da flyver helikopteren fra en midlertidig base i Aalborg Lufthavn.

Der ventes ca. 1.500 flyvninger om året, d.v.s. 1.500 starter og 1.500 landinger.

Annonce