Hjemtagning af ambulancer er blevet dyrere end ventet – men giver stadig besparelse

Arkivfoto: Region Midtjylland

”Efter administrationens bedste skøn kommer besparelsen til at holde”. Sådan lyder vurderingen fra embedsmændene i Region Midtjylland, efter at en første status på regionens store projekt med hjemtagning af ambulancekørslen viser, at 15 pct. af den beregnede besparelse ikke bliver realiseret. Men regionen venter altså fortsat at spare penge.

Frem mod december 2021 hjemtager Region Midtjylland omkring 60 pct. af regionens ambulancekørsel. Hjemtagningen skal sikre, at den dominerende ambulanceoperatør – Falck – får reel konkurrence. Men de oprindelige beregninger viste også, at hjemtagningen ville give en besparelse på 11,6 mio. kr. om året i perioden 2021-2031.

Helt sådan er det dog ikke gået. Det viser den første status på det projekt med hjemtagning, som blev startet i februar 2021. Den planlagte besparelse på 11,6 mio. kr. om året må således nu reduceres med 1,7 mio. kr.

Har ansat ekstra ambulancereddere

Ifølge regionens opgørelse skyldes merforbruget blandt andet, at etablering af baser har kostet 1,3 mio. kr. mere end budgetteret. Det er først og fremmest ambulancebasen i Herning, som har sprængt budgettet.

Udgiften til paramedicinere og uddannelse af ambulancepersonalet er blevet 6,3 mio. kr. højere end ventet, hvilket skyldes, at regionen har valgt at satse på en hurtigere kompetenceudvikling og uddannelse af personalet, end det var forudsat. Generelt er lønudgiften desuden blevet 1,4 mio. kr. højere, og sammen med øvrige poster giver det et merforbrug, som altså svarer til 1,7 mio. kr. om året over den 10-årige periode.

En væsentlig del af merforbruget skyldes, at der er ansat flere ambulancereddere i opstarten end forudsat.

”Vi har villet være 110 pct. sikre på, at vi havde mandskab nok til at køre ambulancerne i opstartsperioden, hvor også Corona spillede ind med øget risiko for sygefravær. Vi er allerede blevet meget bedre, og regner med, vi finder den rigtige balance for det nødvendige mandskab inden for det næste halve år”, siger Henning Voss, der er direktør for Præhospitalet i Reigon Midtjylland.

Embedsmænd: Vi er trygge ved at regnestykket holder

”På trods af de lidt dyrere sving på det første stykke ad vejen, er det små tal over den tiårige periode. Præhospitalet er derfor trygge i forhold til, at besparelsen på i alt 116 mio. kr. kommer hjem gennem effektiv og fokuseret drift. Efter administrationens bedste skøn kommer besparelsen til at holde”, lyder vurderingen fra Region Midtjyllands embedsmænd.

”Vi har været spændt på at få en status. Selvom vi kun har været i gang i kort tid, er det vigtigt for os at følge det tæt. Det er jo en ny og stor opgave for os med mange usikkerheder”, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland. Han tilføjer dog, at han vil vente med at række hænderne helt i vejret, indtil hjemtagelsen har stået på i længere tid, således at der er mere erfaring at bygge på.

Annonce